Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime/foredrag/temadag:
Verden år 2025

Finn Madsen, lektor i historie og engelsk, vil med udgangspunkt i sin forskning i inden- og udenrigspolitiske forhold i USA og internationale relationer gennemgå emnet "Verden år 2025". – En gennemgang og diskussion af (realistiske?) scenarier først og fremmest fra amerikanske tænketanke og forskningsinstitutioner m.h.p. at opstille modeller for verdens tilstand i årene omkring 2025. Baggrundsmaterialet vil bl. a. være Mapping the Global Future (http://www.dni.gov/nic/NIC_2020_project.html) og Global Trends 2025: A Transformed World (www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html) – begge fra National Intelligence Council i Washington D.C. Et dansk forskningsbidrag kunne være Det 21. århundredes trusler fra DIIS (www.diis.dk).

Hvorledes vil verdensøkonomien, demokratiets udbredelse, globaliseringen, de militære trusler, de demografiske og klimatiske forhold m.v. udvikle sig? Vil USA's magtposition ændre sig?

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med små informative dvd-sekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og denne og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i moderne historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en OHP og et video/dvd-anlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.