Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur

Udgivelser


Vore udgivelser omfatter nedennævnte titler. Ved at klikke på en af titlerne kan du bl.a. læse bogens forord, få mere at vide om udgivelsens indhold samt finde informationer om pris og muligvis også om rabat ved køb af flere eksemplarer. Endelig kan du også finde eventuelle rettelser til den pågældende udgivelse.

Skulle du være interesseret i at bestille bøger, se under [Bogbestilling].

Forfatter(e) Titel År Størrelse / format / indhold
STX-bekendtgørelse nr. 741 af 30. juni 2008. 2008 Hent bestillingsblanket (i PDF-format).
HF-bekendtgørelse nr. 745 af 1. juli 2008. 2008
HF-enkeltfagsbekendtgørelse nr. 746 af 1. juli 2008. 2008
Valgfagsbekendtgørelse nr. 744 af 30. juni 2008. 2008
Finn Madsen: USA og verden – det 21. århundrede i amerikansk perspektiv 2007 Ca. 80 sider i A-4 format med mange illustrationer, fotos, oversigter, diagrammer, tabeller, kortskitser m.v.
Chr. Hasle Harlung og Lill Hasle Harlung: Psykologiske ord & begreber 2007 124 sider i B-5 format (17,6 x 25 cm), 2-spaltet, letlæselig tekst. bogen er garnhæftet og forsynet med slidstærkt omslag.
Finn Madsen: Mayaerne - mesoamerikanske højkulturer i historisk perspektiv 2007 192 A-4 sider i firefarvet tryk på glittet, kraftigt 100 gr. papir i slidstærkt ringbind.
Finn Madsen: Tekster til mayaerne - mesoamerikanske højkulturer i historisk perspektiv 2007
Finn Madsen: DVD-materiale til "Mayaerne - mesoamerikanske højkulturer i historisk perspektiv" + tekster 2007
Finn Madsen: Nye tekster til Cuba-krisen 1962 2004 600 A-4 ark i 2 ringbind. – Mange centrale tekster i oversættelse, parat til kopiering! CD-ROM med et stort udvalg af tekst-, billed- og lydfiler medfølger.
Finn Madsen: Mellemøsten i det 21. århundrede - i amerikansk perspektiv 2002 72 sider i A-4 format med mange illustrationer, fotos, oversigter, diagrammer, tabeller, kortskitser m.v.
Finn Madsen og Jens-Peter Fage Madsen: Rusland og Østeuropa i det 21. århundrede - i internationalt perspektiv 2002 84 sider i A-4 format med mange illustrationer, fotos, oversigter, diagrammer, tabeller, kortskitser m.v.
Chr. Hasle Harlung og Lill Hasle Harlung: Psykologiske ord & begreber 2002 112 sider i B-5 format, 2-spaltet, letlæselig tekst. Bogen er garnhæftet og forsynet med slidstærkt omslag.
Jens-Peter Fage Madsen: Kilder til Kinas historie 2000 Bogen er udsolgt og genoptrykkes ikke.
Jens-Peter Fage Madsen: Kina på tærskelen til det 21. århundrede - en rejse gennem de seneste 100 års kinesisk historie 2000 Bogen er udsolgt og genoptrykkes ikke.
Kim Reinholt og Finn Madsen: Kennedy-mordet og Internettet - en materialesamling 1999 Ca. 250 sider i ringbind i A-4 format + CD-ROM (med tekst-, billed- og lydfiler) + diskette beregnet til Internet-surfing.
Finn Madsen: Vietnamkrigen og Internettet - en materialesamling 1999 Ca. 250 sider i A-4 format + diskette beregnet til Internet-surfing.
Bo Weinreich: På de rigtige præmisser - lær at analysere argumenter 1998 31 sider i A-4 format (i plastmappe).
Finn Madsen: Aztekerne og Internettet - en materialesamling med tekster og fotos 1998 1 ringbind i A-4 format med ca. 300 sider + CD-ROM med ca. 100 fotos / illustrationer fra forfatterens studierejser til Mexico + diskette beregnet til internet-surfing.
Allan Lind Jensen: Lærebog i matematik: (I) Geometri og trigonometri 1997 Ca. 120 A-4 sider i ringbind med kopiret.
Finn Madsen: Cuba-krisen 1962 - i perspektiv 1997 2 ringbind i A-4 format med ca. 500 sider til belysning af Cuba-krisen.
Finn Madsen: Hoka-Hey! - en materialesamling om de nordamerikanske indianeres historie i det 19. århundrede 1997 Ca. 350 A-4 ark + CD-ROM med 31 fotos fra Little Big Horn-slagmarken og af slagets hoveddeltagere.
Peter Søndergaard: Cosa Nostra indefra - mafia og mafiosi på Sicilien 1997 80 sider i A-4 format med mange illustrationer, diagrammer, oversigter m.v.
Finn Madsen: Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 2 1996 Ca. 300 sider i A-4 format i ringbind.
Peter Søndergaard: Mafioso! - en materialesamling om den syditalienske mafia 1995 2 ringbind i A-4 format med ca. 500 sider om den sicilianske mafia.
Finn Madsen: Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede 1994 Ca. 225 A-4 ark i ringbind.
Finn Madsen: Nordamerikas indianere i det 19. århundrede 1994 Grundbog på 80 sider i A-4 format med mere end 100 illustrationer i form af fotos, tegninger, kort oversigter m.v.
Finn Madsen: Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 1 1993 Ca. 300 sider i A-4 format i ringbind.
Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet 1987 Nu trykt i 11.000 eksemplarer. 9. oplag er udsendt november 2001.
Nedennævnte titler er i princippet udgået, men genoptrykkes på bestiling:
Niels Munk og Finn Madsen: Forandringens vind - Østeuropa og Rusland i 1990'erne 1995 Grundbog om udviklingen i Rusland og krigen i ex-Jugoslavien, 6. udgave ajourført indtil sommeren 1995. - Ca. 75 illustrerede A-4 sider i plastbind.
Finn Madsen: Mellemøsten efter Golfkrigen 1995 Grundbog om udviklingen i Mellemøsten under og efter krigen om Kuwait i 1991. 5.-udgaven er ajourført til sommeren 1995. Ca. 75 illustrerede sider i A-4 format i plastbind.
Finn Madsen: Tekster til Mellemøsten efter Golfkrigen - en bilagssamling, bind 1-4 1991-1995 Hver bind består af ca. 200 A-4 sider i ringbind.
Mette Weisberg og Finn Madsen: Vietnam Revisited - en materialesamling om Vietnamkrigen 1992 Ca. 280 A-4 sider i ringbind.
Finn Madsen: Skuddene i Dallas - énmandsværk eller sammensværgelse 1988 Status over efterforskningen i JFK-mordet 25 år senere. (Bogen er genoptrykt i A-4 format i ringbind).
Nedennævnte titler er udsolgt fra forlaget og genoptrykkes ikke:
Mette Weisberg: Stephen King's American Nightmare - an Introduction 1991
Finn Madsen: Terrorisme - en grundbog om den internationale terrorisme 1990
Finn Madsen: Tekster til terrorisme - en bilagssamling, bind 1-2 1990-1991
Hans Christian Højbjerg Hansen: Britain at War! - an Antology of the British Home Front during World War II 1988
Finn Madsen: Litteratur om sikkerhedspolitik - en kommenteret bibliografi over udvalgte danske og internationale sikkerhedspolitiske udgivelser 1988