Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Foredrag om / intro til den aztekiske kultur:
Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer

Vi har i årenes løb solgt ikke mindre end 11.000 eksemplarer af Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring, så emnet er givetvis ikke ukendt i bibliotekssammenhæng. Forfatteren har været i Mexico en halv snes gange – dels på private studiebesøg, dels som leder af syv faglige efteruddannelseskurser for mere end 250 spansk- og historielærere. Vi tilbyder skolens historielærere og klasser et foredrag eller en introduktion til aztekerne og de øvrige mesoamerikanske indianerkulturer med Finn Madse som skitseret i bogen, suppleret med de allerseneste forskningsresultater.

Foredraget/introduktionen vil blive ledsaget af små videosekvenser. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen.

  • Introduktion til indianerkulturerne i Mesoamerika varer ca. 2 lektioner à 45 min. inkl. diskussion og spørgsmål. (Flere klasser kan evt. deltage samtidig.) Dobbelttimen behøver ikke være en egentlig introduktion, men kan også forme sig som 2 lektioner med 'gæstelærer', hvor klassen/læreren bestemmer forløb og indhold.) Hertil kommer 1 lektion med interesserede historielærere med mulighed for uddybning af mere komplicerede spørgsmål, udlevering af CD-ROM med illustrationsmateriale fra Finn Madsens mange rejser, gennemgang af relevante internet sites, forslag til undervisningsprojekter m.v. – Pris: kr. 5.800,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx foredrag for udvalgte klasser (2 lektioner), 2-3 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' og endelig 1 lektion med skolens historielærere, jvf. ovenstående. – Pris: kr. 7.400,- + transport. – NB! Temadagen kan evt. kombineres med 'gæstelærerordning' i udvalgte problemstillinger i "Mayaerne" eller "Nordamerikas indianere".