Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime / foredrag / temadag:
Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025

Finn Madsen, lektor i historie og engelsk, vil med udgangspunkt i sine udgivelser Mellemøsten i det 21. århundrede – i amerikansk perspektiv (2002-2004) diskutere indre og ydre udviklingsmuligheder og tendenser i de to gigantstater USA og Kina. Hvorledes er situationen i dag – og hvilke forhold vil måske komme til at tegne sig i den kommende generation. USA er i dag den altdominerende verdensmagt – militært, økonomisk, politisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og ideologisk. For 20 år siden var Kina en primitiv og lidet udviklet u-landsnation; men med en årlig økonomisk vækstrater op mod 10% siden da, kan Kina ikke længere ignoreres – i nogen som helst henseende – på den verdenspolitiske arena. I dag er USA og Kina gensidigt afhængige økonomisk, men hvad vil fremtiden bringe. Fortsat fredelig udvikling – eller konflikter, måske endda krig? Spændingsfelterne de to nationer imellem er talrige ...

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med små informative videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og denne og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). NB! En fællestime kan evt. kombineres med 'gæstelærerordning' i udvalgte klasser i emnerne "The American Century" og "9-11" (Terrorangrebet på USA den 11. september 2001). – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.