Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime/foredrag/temadag:
11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne

Sensommeren 2011 markerer 10 årsdagen for terrorangrebene i New York og Washington. Foredragsholder og historiker Finn Madsen vil med udgangspunkt i sine mange rejser til de to ramte byer, sin forskning i amerikanske forhold og udgivelserne Mellemøsten efter Golfkrigen (1991-1995), Tekster til Mellemøsten efter Golfkrigen, I-IV (1991-1995), Mellemøsten i det 21. århundrede (2002-2004) og USA og verden (2007) diskutere

  • Baggrunden for terrorangrebet på USA 11. september 2001: "Hvorfor hader de os?"
  • Pentagon og World Trade Center: symboler på amerikansk magt og kapitalisme
  • Øjenvidneberetninger fra New York ...
  • 11. september – og katastrofens internationale konsekvenser
  • Krigen i Afghanistan mod al-Qaida og Osama bin-Laden – succés eller fiasko?
  • Perspektiver og eftervirkninger ... den organiserede terrorisme i Europa: fx Madrid 2004 og London 2005 og énmandsaktionerne i Danmark de senere år, Stockholm 2010 m.v.
  • 9-11 i New York: den fortsatte debat om amerikansk konspiration m.h.p. at fremprovokere krig. – Bragte den amerikanske administration selv World Trade Center til fald?

Foredraget/fællestimen – der vil blive ledsaget af mindre videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og fællestimen og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og fra bærbar pc. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af god kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning..