Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime/foredrag/temadag:
Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne?

Finn Madsen, lektor i historie og engelsk, vil med udgangspunkt i sin forskning i inden- og udenrigspolitiske forhold i USA og sine mange rejser til og ophold i landet (senest: Washington, New York, Chicago og Texas) diskutere de problemer, som præsident Barack Obama står overfor. Barack Obamas popularitetstal er siden indsættelsen i januar 2009 faldet voldsomt i USA. Hans personlige integritet synes at stå usvækket hjemme og i størstedelen af verden, men på hjemmebanen synes hans politik – fortjent eller ufortjent – at være i alvorlige vanskeligheder. Foredragsholderen vil belyse præsident Obamas nuværende position gennem bl.a. flg. indfaldsvinkler:

  • Obamas formelle magtbasis og forholdet til Senatet og Repræsentanternes Hus
  • Klima-topmødet i København, Obamas og USA's holdning til klimaproblematikken
  • Den fortsatte debat om social- og sundhedssystemet og forsikringsproblematikken
  • En svag præsident hvad angår udenrigspolitikken? (fx Kina, Iran, Nordkorea og Rusland)
  • Tildelingen af Nobels fredspris – velfortjent skulderklap eller helt igennem urimelig tildeling
  • Den fortsat skrantende økonomi og vedvarende høje amerikanske arbejdsløshed

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med små informative dvd-sekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og denne og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i moderne historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en OHP og et video/dvd-anlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.