Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om foredrag / temadag:
Cuba-krisen 1962 – i perspektiv

Cuba-krisen i 1962 er et af de hyppigst læste emner i det 20. århundredes verdenshistorie i ungdomsuddannelserne. I de seneste 10-15 år er der udsendt en strøm af nyt materiale om krisen ikke mindst takket være åbningen af arkiverne i det tidligere Sovjetunionen, og mulighederne for at trænge dybt ned i beslutningsprocesserne og forstå de dybereliggende drivkræfter hos beslutningstagerne både i USA, Sovjetunionen og Cuba er nu til stede i hidtil ukendt omfang.

Vi tilbyder et foredrag om emnet med Finn Madsen, der har udgivet flg. tekst- og materialesamlinger om Cuba-krisen: Cuba-krisen 1962 – i perspektiv, I og II (1997) og Nye tekster til Cuba-krisen 1962, I og II (2004). Foredraget om / intro til Cuba-krisen – der vil blive ledsaget af forskellige videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og foredraget og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede temaer i historieundervisningen. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen.

  • Foredrag om / intro til Cuba-krisens problemkomplekser varer 2 lektioner à 45 min. inkl. diskussion og spørgsmål. (Flere klasser kan evt. deltage samtidig.) Hertil kommer 1 lektion med interesserede historielærere med mulighed for uddybning af mere komplicerede spørgsmål, gennemgang af forskningsmateriale og relevante internet sites, forslag til undervisningsprojekter m.v. I alt 3 lektioner – Pris: kr. 5.800,- + transport + evt. overnatning.
  • Foredrag + fællestime: Indtil 6 lektioner: Fx foredrag for udvalgte klasser (2 lektioner), 2-3 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' og endelig 1 lektion med skolens historielærere, jvf. ovenstående. – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning. – NB! Foredraget (i alt 3 lektioner) kan evt. kombineres med en fællestime (2 lektioner) for alle skolens elever/kursister i "Islam contra Vesten", "The American Century" eller "9-11".