Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Foredrag om / intro til maya-kulturerne:
I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras

Dansksproget undervisningsmateriale om mayaerne er næsten ikke-eksisterende! Savner din klasse en introduktion til maya-kulturerne i historieundervisningen? Finn Madsen, der er lektor i historie, har i mange år beskæftiget sig med indianerkulturerne i Mesoamerika og har foretaget adskillige rejser (alene eller som rejseleder) til Mesoamerika: Mexico, Guatemala og Honduras. Målet har bl. a. været mayaernes gådefulde junglekulturer.

I foredraget berettes bl. a. om den komplicerede forskning, der først for nylig har løst delvist op for de talrige mysterier i mayalandet. Fx kunne næsten intet af mayaskriften læses for 30 år siden; i dag er situationen en helt anden! Foredraget vil delvis forme sig som en historisk rejse i mayakulturerne fra det sydlige Mexicos lavland, fx i Palenque og på Yucatán (Puuc-kulturen i Uxmal og Chichén Itzá) over "alle mayabyers moder", den kolossalt store Tikal dybt begravet i Guatemalas jungle til "mayalandets Paris", det elegante og forfinede Copán i Honduras.

Foredraget vil blive suppleret med små informative videosekvenser. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen. – Finn Madsen stiller et større antal dansksprogede mayakildetekster til rådighed med kopieringsret til undervisningsbrug. Samtidig udleveres en CD-ROM med flere hundrede illustrationer fra mayalandet til interesserede lærere efter foredraget.

  • Introduktion til mayaerne varer 2 lektioner à 45 min. inkl. diskussion og spørgsmål. (Flere klasser kan evt. deltage samtidig.) Hertil kommer 1 lektion med interesserede historielærere med mulighed for uddybning af mere komplicerede spørgsmål, udlevering af CD-ROM og kildemateriale, gennemgang af relevante internetsites, forslag til undervisningsprojekter m.v. – Pris: kr. 5.800,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx foredrag for udvalgte klasser (2 lektioner), 2-3 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' og endelig 1 lektion med skolens historielærere, jvf. ovenstående. – Pris: kr. 7.400,- + transport. – NB! Temadagen kan evt. kombineres med 'gæstelærerordning' i udvalgte problemstillinger i "Aztekerne" eller "Nordamerikas indianere".