Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime/foredrag/temadag:
Præsident Obamas US of A

Forventningerne til den nye amerikanske præsident er enorme. Det samme er de udfordringer han står overfor – både nationalt og internationalt!

Historiker og foredragsholder Finn Madsen har den seneste snes år forsket i amerikanske inden- og udenrigspolitiske forhold og bl.a. udgivet bøger om Cuba-krisen, Kennedy-mordet, Vietnamkrigen, amerikansk og international sikkerhedspolitik, terrorisme og den kolde krig mellem Øst og Vest, Mellemøsten og Golfkrigene. På baggrund af tidligere og kommende udgivelser, fx USA og verden (efteråret 2007) vil Finn Madsen diskutere de inden- og udenlandske udfordringer verdens eneste supermagt står overfor under præsident Barack Obamas ledelse:

  • USA og den internationale finanskrise – udsigterne i en globaliseret verden
  • "Amerikanske tilstande": indvandring / kriminalitet / racespørgsmålet / social- og sundhedsproblematikken / uddannelse / rig vs. fattig / religiøsitet i USA
  • Perspektiverne for en klimaaftale i København 2009 – Vil USA være med?
  • Amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i forhold til EU, Rusland, Kina, Mellemøsten, den internationale terrorisme m.v.
  • Kan USA bevare sin økonomiske, kulturelle og militære magtstilling i fremtiden? Udgør fx EU, Rusland, Indien og Kina realistiske med- og modspillere?
  • International dominans: hardpower vs. softpower-problematikken. – Her er USA totalt dominerende, men hvorledes forbedrer USA sit ramponerede internationale image?

Foredraget/fællestimen – der vil blive ledsaget af aktuelle video- eller dvd-sekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og foredraget og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie, samfundsfag og engelsk. Der vil endvidere blive afspillet eksempler på amerikansk musik og vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en OHP med stort lærred og et lydanlæg af god kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af musik- og illustrationsmaterialet. Bærbar PC og lysprojektor medbringes af foredragsholderen.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport og evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning om USA). Udvalgte lektioner kan være engelsksprogede. – Pris: kr. 7.400,- + transport og evt. overnatning.