Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om foredrag / fællestime:
The American Century

The American Century var ikke blot betegnelsen for det 20. århundrede. Det bliver efter alt at dømme også betegnelsen for det 21. århundrede!

I begyndelsen af 2000-tallet findes der i realiteten kun én magt på kloden, der er i stand til at påføre alle andre nationer dens holdninger – det være sig i kulturel, økonomisk, politisk, indflydelsesmæssig og militær henseende. – Denne nation er USA.

Ingen andre magter – heller ikke Kina – vil de første par generationer i nogen som helst henseende kunne udfordre Uncle Sam! Mange forskere mener, at vi i dag står i en situation, der er sammenlignelig med den der var fremherskende, da Romerriget for et par tusind år siden stod på sit højdepunkt. Dette forhold har smittet af på den amerikanske selvforståelse: nationens ego er (som det fremgår af inseratet) kolossalt!

Foredragsholderen Finn Madsen, lektor i historie og engelsk, har den seneste snes år forsket i amerikanske forhold og bl.a. udgivet bøger om Cuba-krisen, Kennedy-mordet, Vietnamkrigen, amerikansk og international sikkerhedspolitik, terrorisme og den kolde krig mellem Øst og Vest, Mellemøsten og Golfkrigen mod Irak. På baggrund af nylige og kommende udgivelser om USA's nuværende og fremtidige rolle i verdenspolitikken (herunder Mellemøsten), terroranslaget mod USA i september 2001, talibanstyrets nedkæmpelse i Afghanistan og Irak-krigen i foråret 2003 og dens eftervirkninger samt krigshandlingerne i Mellemøsten i sommeren 2006 vil Finn Madsen diskutere perspektiverne i en verden med én altdominerende magt.

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med små informative videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og denne og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie og samfundsfag.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). – Pris: kr. 7.400,- + transport.