Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om foredrag / fællestime:
Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963

Det er nu mere end 40 år siden, at den amerikanske præsident John F. Kennedy faldt som offer for en snigmorders kugle i Dallas, Texas ... Til trods for årtiers intens efterforskning, myndighedernes forskelligartede redegørelser og den officielle afslutning af sagen føler meget få iagttagere sig i dag overbeviste om, at mordet er definitivt opklaret.

I forbindelse med den fremragende, men alligevel stærkt omdiskuterede Oliver Stone-film JFK (1991) om præsidentmordet og vore egne udgivelser om samme emne - Skuddene i Dallas - énmandsværk eller sammensværgelse (udgivet 1988), Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated!, 1-2 (1993 og 1996) og Kennedy-mordet og Internettet – en materialesamling (1998) - tilbyder vi et fællestimearrangement/- foredrag efter følgende retningslinier:

  • Forfatteren til bøgerne - lektor Finn Madsen - vil på baggrund af sit arbejde med og sin forskning i præsidentmordet gennemgå omstændighederne omkring drabet på den amerikanske præsident.
  • Herefter vil de officielle undersøgelser og de vigtigste kritikeres teorier og spekulationer omkring årsagen til mordet blive diskuteret.
  • Endelig vil Finn Madsen på baggrund af adskillige studierejser til Californien, Washington, New York og Dallas – senest i sommeren 2004 – søge at gøre status over dét, der af forskere er blevet betegnet som 'århundredets forbrydelse'.

Arrangementet vil foruden afspilning af diverse lydoptagelser og forevisning af forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc også omfatte videomateriale med sekvenser af samtidigt filmmateriale, fx den berømte Zapruder-film. Det er vigtigt, at der kan disponeres over en kassettebåndoptager, en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle tilhørere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc og lydanlæg medbringes af foredragsholderen.

Foredraget lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og det vil blive tilpasset efter disses forudsætninger og særlige interesser, fx med udgangspunkt i filmen JFK. Tidligere har både gymnasier og HFkurser, VUC'er, tekniske skoler og handelsskoler benyttet sig af tilbudet som fællestime, enten for udvalgte klasser, en enkelt årgang eller for samtlige elever på skolen. Foredraget har også været gennemført på biblioteker og i 'kulturhuse'.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 min. inkl. diskussion/spørgetid. – Pris: kr. 3.700,- + transport.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 min., fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (klasserne bestemmer selv indholdet). Klasselektionerne kan, hvis det ønskes, foregå på engelsk. – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.