Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Danske tabere i en asiatisk verden

Danmark og resten af Europa har i begyndelsen af det 21. århundrede ifølge flere eksperter og politiske iagttagere påbegyndt en gigantisk og tilsyneladende uafvendelig nedtur i internationalt perspektiv. Det være sig på det internationalt indflydelsesmæssige, økonomiske, uddannelsesmæssige, kulturelle og militære felt. Europas tid som foregangskontinent forekommer i mange henseender at være forbi. Selv om USAs relative indflydelse synes at være aftagende, vil landet takket være sin innovationstrang og iboende dynamik fortsat være blandt verdens dominerende centre. Men hvilke vilkår vil eksistere for Danmark og andre europæiske "tabernationer", når Kina, Indien og øvrige asiatiske vækstcentre har tilkæmpet sig deres del af kagen?

Foredragsholder og historiker Finn Madsen vil i sit provokerende indlæg diskutere disse dystre perspektiver via en gennemgang af

  • den amerikansk-europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer
  • det danske undervisningssystems nærmest katastrofale tilstand i globaliseringens tidsalder
  • utilstrækkelig dansk produktivitet med alt for høje lønninger?
  • det vestlige demokratis fallit? – i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og større indflydelse
  • dansk national selvtilstrækkelighed, hvor det ofte anses for en dyd at være uvidende
  • Danmark har verdens højeste skattetryk – men en levestandard og et "velfærdssystem" i frit fald
  • I Kina lyder et slogan, når man opfordrer landets studerende til at arbejde flittigt: "Vil du sove i en papkasse, eller vil du køre Mercedes?". – Hvorfor eksisterer et tilsvarende slogan ikke i Danmark?

Foredraget/fællestimen – der vil blive ledsaget af aktuelle dvd- eller videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og foredraget og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie, samfundsfag og engelsk. Der vil endvidere blive afspillet eksempler på amerikansk musik og vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over et lydanlæg og en OHP med stort lærred af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af musik- og illustrationsmaterialet. Bærbar PC og lysprojektor medbringes af foredragsholderen.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning eller andre emner om fx USA.) – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget for nærmere aftale.