Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Foredrag om / intro til:
Nordamerikas indianere

Finn Madsen, der er cand. mag. i historie og engelsk, har i mange år beskæftiget sig med de nordamerikanske indianere (og i særlig grad præriestammerne i det 19. århundrede). Han har om dette emne udgivet Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1982/1994), Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1994), og Hoka-Hey! – En materialesamling om de nordamerikanske indianere (1997). Finn Madsen har gennemrejst The Wild West på kryds og tværs og besøgt de fleste reservater.

Vi tilbyder skolens historielærere og klasser et foredrag eller en introduktion til prærieindianerne og de øvrige nordamerikanske indianerkulturer som skitseret i udgivelserne, suppleret med de allerseneste forskningsresultater samt med Finn Madsens mange fotos on location.

Foredraget/introduktionen vil blive ledsaget af små videosekvenser. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet.

  • Introduktion til Nordamerikas indianere varer ca. 2 lektioner à 45 min. inkl. diskussion og spørgsmål. (Flere klasser kan evt. deltage samtidig.) Dobbelttimen behøver ikke være en egentlig introduktion, men kan også forme sig som 2 lektioner med 'gæstelærer', hvor klassen/læreren bestemmer forløb og indhold. Fx slaget ved Little Big Horn, dets forudsætninger og eftervirkninger samt filmsekvenser og seneste forskningsresultater.) – Hertil kommer 1 lektion med interesserede historielærere med mulighed for uddybning af mere komplicerede spørgsmål, udlevering af CD-ROM med illustrationsmateriale fra Finn Madsens rejser til den nordamerikanske prærie, gennemgang af relevante internetsites, forslag til undervisningsprojekter m.v. – Pris: kr. 5.800,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx foredrag for udvalgte klasser (2 lektioner), 2-3 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' og endelig 1 lektion med skolens historielærere, jvf. ovenstående. – Pris: kr. 7.400,- + transport. – NB! En temadag om det amerikanske kontinents oprindelige kulturer kan evt. kombineres med 'gæstelærerordning' i udvalgte problemstillinger i "Mayaerne" eller "Mesoamerikanske indianerkulturer".