Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime / foredrag / temadag:
Krig i Mellemøsten Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah

Finn Madsen, lektor i historie og engelsk, vil med udgangspunkt i sine udgivelser Mellemøsten efter Golfkrigen (1991-1995), Tekster til Mellemøsten efter Golfkrigen, I-IV (1991-1995) og Mellemøsten i det 21. århundrede – i amerikansk perspektiv (2002-2004) gennemgå baggrunden for og forløbet af krigen mellem Israel og Hizbollah, som startede i juli 2006.

  • Kort, oversigtsmæssig gennemgang af de seneste 50 års historie i Mellemøsten
  • Israel – fredeligt demokrati eller regional, hensynsløs supermagt
  • Hamas og Hizbollah: stemplet som terroristorganisationer af Vesten
  • Krigens forløb indtil nu
  • Syrien og Irans rolle – og USA's
  • Perspektiverne for fred – får det nogen ende i Mellemøsten?

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med små informative videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og denne og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). NB! En fællestime kan evt. kombineres med 'gæstelærerordning' i udvalgte klasser i emnerne "The American Century" og "9-11" (Terrorangrebet på USA den 11. september 2001). – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.