Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime/foredrag/temadag:
"Amerikanske tilstande"

"Amerikanske tilstande!" – Udtrykket er her i landet absolut ikke ment som en ros eller et positivt udsagn. Det har i årevis været anvendt i debatten, når man har ønsket at tage afstand fra forskellige amerikanske fænomener, som man ikke fandt passende for danske forhold. Foredragsholder, historiker og engelsklærer Finn Madsen diskuterer – med udgangspunkt i sine mange rejser til USA og sin seneste udgivelse USA og verden (efteråret 2007) – udtrykket "amerikanske tilstande".

Flg. emner vil blive belyst:

 • den anmassende amerikanske selvbevidsthed
 • USA og finanskrisen: privatkapitalismens endeligt?
 • fascinationen og udbredelsen af skydevåben
 • den skæve indkomstfordeling i USA
 • kristen fundamentalisme og religiøs fanatisme
 • fattigdom i USA og Europa
 • debatten om sygeforsikring
 • valget af Obama: racismens endeligt?
 • ghettodannelse og kriminalitet
 • en ny amerikansk klimapolitik?
 • uddannelsessystemet fra high school til universitet
 • USA i verden: en ny og anderledes udenrigspolitik?

 • Andre emner kan inddrages på opfordring ...

Foredraget/fællestimen – der vil blive ledsaget af aktuelle dvd- eller videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og foredraget og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie, samfundsfag og engelsk. Der vil endvidere blive afspillet eksempler på amerikansk musik og vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over et lydanlæg og en OHP med stort lærred af bedste kvalitet, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af musik- og illustrationsmaterialet. Bærbar PC og lysprojektor medbringes af foredragsholderen.

 • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
 • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/-foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning om USA). Udvalgte lektioner kan være engelsksprogede. – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget for nærmere aftale.