Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed The American Century 11. september 2001, 10 år efter - terrorhandlingerne i New York og Washington samt eftervirkningerne "Amerikanske tilstande" Præsident Obamas US of A Verden år 2025 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier Big whopper eller chop suey? – USA og Kina i verden år 2025 Barack Obama – en præsidents fald fra stjernerne? Klima-topmødet i København – succés eller fiasko? Danske tabere i en asiatisk verden Krig i Mellemøsten - Baggrund og perspektiver for krigen sommeren 2006 mellem Israel og Hizbollah Krisen om Muhammed-tegningerne - i perspektiv Islam contra Vesten - fredelig sameksistens eller civilisationsopgør? Kennedy-mordet Dallas, Texas, 22. november 1963 Cuba-krisen 1962 - i perspektiv I mayaernes fodspor ... - i Yucatán (Mexico), Guatemala og Honduras Nordamerikas indianere Aztekerriget, Teotihuacán og øvrige mesoamerikanske kulturer Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur
PDF-udgavePDF-udgave

Tilbud om fællestime/foredrag/temadag:
Dommedagsprofetier og konspirationsteorier

Hvorfor tager så mange mennesker selv åbenlyst ubegrundede påstande, spådomme og sammensværgelsesteorier alvorligt?

  • Stod den amerikanske regering selv bag 9-11 terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001?
  • Forudsagde mayaerne, Nostradamus m.fl. verdens endeligt den 21. december 2012, og vil verden virkelig blive bragt til ophør på denne dato?
  • Fandt månelandingen i 1969 aldrig sted, men blev konstrueret i et filmstudie?
  • Lever Elvis? – og lever Hitler?
  • Faldt den amerikanske præsident John F. Kennedy som offer for et énmandsattentat eller en sammensværgelse?

Svarene på de første spørgsmål kan gives meget præcist og entydigt – takket være indiskutable kendsgerninger. Derimod er den sidste problemstilling langt mere kompliceret og deler den dag i dag professionelle efterforskere i to grupperinger.

Foredragsholderen – Finn Madsen, lektor i historie og engelsk – vil med udgangspunkt i ovennævnte og andre dommedagsprofetier og sammensværgelsesteorier redegøre for mekanismerne bag mange menneskers tilbøjelighed til at søge efter komplicerede årsagsforklaringer og ignorere de mere simple. Langt fra alle konspirationsteorier kan uden videre afvises; faktisk har mange politiske attentater bevisligt fundet sted som følge af en sammensværgelse.

Samtidig vil ovennævnte problemstillinger – og mange flere – blive diskuteret med referencer til det eksisterende kildemateriales værdi og (mangel på) beviser.

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med lyd- og dvd-sekvenser – lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og indholdet vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i moderne historie og samfundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en OHP af bedste kvalitet og et video/dvd-anlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrations- og filmmaterialet. Bærbar pc medbringes af foredragsholderen.

  • Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- + transport + evt. overnatning.
  • Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). – Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.