Til forsiden Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur Den sicilianske mafia Cuba-krisen 1962 The Cuban Missile Crisis 1962 Møde i "eksekutivkomiteen" Det amerikansk-russiske strategiske styrkeforhold i begyndelsen af 1960'erne Robert McNamara om risikoen for utilsigtet kernevåbenkrig Kennedy-mordet De mesoamerikanske indianerkulturer (Aztekerriget) Vietnam-krigen Nordamerikas indianere Stephen King Kina i det 20. århundrede Rusland og Østeuropa efter den kolde krig Mellemøsten i det 21. århundrede

Cuba-krisen 1962

The Cuban Missile Crisis 1962
Denne tekst fortæller kort om offentliggørelsen af hidtil hemmelighedsstemplet materiale om Cuba-Krisen i bl.a. 1989 og om hvordan disse papirer kastede nyt lys over begivenhederne, så man var nødt til at revidere opfattelsen af Cuba-krisen. Teksten er skrevet af Peter Kornbluh og Laurance Chang som indledningen til projektet The Cuban Missile Crisis 1962 fra The National Security Archive. Den er oversat til dansk af Finn Madsen og gengivet fra sammme forfatters bog Cuba-krisen 1962 - i perspektiv (1997).

Møde i "eksekutivkomiteen"
Referat af mødet i 'eksekutivkomiteen' i Det hvide Hus den 18. oktober 1962, kl. 11.00 fra projektet The Cuban Missile Crisis 1962 fra The National Security Archive. Optagelsen af mødet blev offentliggjort af John F. Kennedy Library den 27. juli 1994 som konsekvens af Freedom of Information Act og efter anmodning til Mandatory Declassification Review. Dette er en uofficiel delvis transskription foretaget af Ian Stevenson, Mary Burroughs og Sue Bechtel fra The National Security Archive med assistance fra ABC News Nightline. Teksten er oversat af Finn Madsen og er her gengivet fra samme forfatters bog Cuba-krisen 1962 - i perspektiv (1997).

Det amerikansk-russiske strategiske styrkeforhold i begyndelsen af 1960'erne
Dette tekstbilag er sammensat af to uddrag fra tidsskriftet International Security fra henholdsvis 1987 og 1988 og belyser det amerikansk-russiske atomare styrkeforhold under Cuba-krisen. Tekstuddragene består dels af (1) Scott D. Sagan: SIOP-62: The Nuclear War Plan Briefing to President Kennedy (International Security, Summer 1987, Vol. 12, No. 1), s. 22-51 og (2) Richard H. Kohn and Joseph P. Harahan (eds.): U.S. Strategic Air Power, 1948-1962 (International Security, Spring 1988, Vol. 12, No. 4), s. 79-95. Scott D. Sagan var i 1987 forsker i amerikanske samfundsforhold på Harvard University. Kohn og Harahan var i 1984 historikere med speciale i det amerikanske luftvåbens historie og stod for interviewet i tekstuddrag 2. Teksten er oversat af Finn Madsen og er gengivet fra samme forfatters bog Nye tekster til Cuba-krisen 1962 (2004).

Robert McNamara om risikoen for utilsigtet kernevåbenkrig
Denne tekst er sammenstillet fra to forskellige forlæg, begge forfattet af den tidligere amerikanske forsvarsminister Robert McNamara. Første del – (I) – stammer fra forordet til udgivelsen Laurence Chang & Peter Kornbluh: The Cuban Missile Crisis (1992/1998), mens anden del – (II) – er fra Robert S. McNamara: Argument Without End, s. 8-11 (1995), der egentlig berører Vietnam-krigen. I bogens indledning kommer forfatteren imidlertid ind på Cuba-krisen i 1962. Teksten er oversat af Finn Madsen og er gengivet fra samme forfatters bog Nye tekster til Cuba-krisen 1962 (2004).

*

Et virkeligt fremragende site til belysning af Cuba-krisen er The National Security Archive http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/. Se bl.a. deres nyligt publicerede materiale på http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB103/index.htm om president Kennedys forsøg på at skabe en dialog med Castro.

*

På forlaget lee er udgivet følgende bøger om dette emne