Til forsiden Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur Den sicilianske mafia Cuba-krisen 1962 Kennedy-mordet De mesoamerikanske indianerkulturer (Aztekerriget) Vietnam-krigen Nordamerikas indianere Fotos hidrørende Little Big Horn Forklaringer på nederlaget Indianerens og den hvide mands univers Litteratur om Nordamerikas indianere Stephen King Kina i det 20. århundrede Rusland og Østeuropa efter den kolde krig Mellemøsten i det 21. århundrede
Printervenlig udgavePrintervenlig udgave

Litteratur om Nordamerikas indianere

Dette er en oversigt over dansk- og især fremmedsproget litteratur om Nordamerikas indianere med en kort omtale af nogle af værkerne. Teksten findes som afsnittet "litteraturudvalg" i Finn Madsen: Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1994).


Engelsksproget materiale

Litteraturen på engelsk om de nordamerikanske indianere er meget omfattende. Nedenfor er nævnt det materiale, der har været anvendt ved udarbejdelsen af denne bog. De annoterede titler har været inddraget i udarbejdelsen af 2. udgaven, der er udsendt august 1994.
    De bedste umiddelbart tilgængelige bibliografiske oversigter om emnet generelt findes i Hundley, pp. 3-25, og Washburn (2), pp. 277-287. Disse er dog ikke ajourførte. Nyere litteratur kan (især) findes i de titler, hvis litteraturliste er nævnt.

*

D. K. Adams & H. B. Rodgers: An Atlas of North American Affairs (Methuen & Co. Ltd., London, 1969).

Paula Gunn Allen: The Sacred Hoop. Recovering the Femine in American Indian tradition (Boston, USA, 1986).
    Forfatteren fremhæver det kvindelige aspekt i den indianske tradition. Styrken i de forskellige essays, som bogen udgøres af, ligger i mindre grad i historiske end skønlitterære iagttagelser. Litteraturafsnittet giver imidlertid gode muligheder for at finde materiale om indiansk feminisme - også i historisk perspektiv.

Stephen E. Ambrose: Crazy Horse and Custer: The Parallel Lives of Two American Warriors (New York, 1975).
    Fremragende skildring af to af største personligheder i det 19. århundredes USA: Sioux-krigshøvdingen Crazy Horse og 'general' George Armstrong Custer, der begge deltog i slaget ved Little Big Horn. Forfatteren forstår på inciterende vis at modstille de to diametralt modsatte kulturer, som de nævnte personer repræsenterer.

Alan Axelrod: Cronicle of Indian Wars From Colonial Times to Wounded Knee (New York et al., 1993).
    Bogen beskriver i 26 kapitleer om de militære sammenstød mellem de hvide og indianerne fra de første bosættelser i New England til Wounded Knee i 1890. Litteraturliste.

S. M. Barrett (ed.): Geronimo. His Own Story. (Ballentine Books, New York, 1973 (1943)).

Merrill D. Beal: "I Will Fight No More Forever". Chief Joseph and the Nez Perce War. (Ballentine Books, New York, 1973 (1963)).

Robert F. Berkhofer: The White Man's Indian. Images of the American Indian from Columbus to the Present (New York, 1978).
    Bogen behandler den hvide mands skiftende opfattelse af indianeren siden 1492. Omfattende noteapparat med talrige litteraturhenvisninger.

Donald J. Berthrong: The Southern Cheyennes (University of Oklahoma Press, 1963).

William Brandon: The Last Americans. The Indian in American Culture (McGraw-Hill Book Company, New York, 1974).

Dee Brown: Bury My Heart at Wounded Knee (Pan Books, London, 1973 (1970)).

Dee Brown: The Fetterman Massacre (Pan Books, London, 1974 (1972)).

Richard Burrill: ISHI: America's Last Stone Age Indian (The Anthro Company, Sacramento, California; USA, 1990).
    Bogen, der indeholder mange fotos, beskriver den sidste yahi-indianer Ishi's møde med det moderne Californien i 1911. I mere end 40 år skjulte Ishi sig i bjergene af frygt for at blive slået ihjel af de hvide - en skæbne der var overgået hans stammefrænder.

Benjamin Capps: The Old West: The Great Chiefs (Time-Life Books, New York, 1975).
    Fremragende billedmateriale.

Benjamin Capps: The Old West: The Indians (Time-Life Books, New York, 1973).
    Fremragende billedmateriale.

George Catlin: Letters and Notes on the Manners, Customs and Conditions of North American Indians. Written during Eight Years' Travel (1832-1839) amongst the Wildest Tribes of Indians in North America. (Dover Publications Inc., New York, 1973 (1844).
    Fotografisk optryk af Catlins originaludgivelser; både stregninger og fotos er fremragende gengivet.

George A. Custer: My Life on the Plains (University of Oklahoma Press, 1962).

Vine Deloria: Of Utmost Good Faith (Straight Arrow Books, San Francisco, 1971).

Henry C. Dennis: The American Indian 1492-1970 (Oceana Publications, New York, 1971).

R. J. Dodge: Our Wild Indians: 33 Years' Personal Experience among the Red Men of the Great West (New York, 1970 (1882)).

H. E. Driver: Indians of North America (Chicago, 19702).

A. N. Ellis: "Recollections of an Interview with Cochise, Chief of the Apaches". (Kansas State Historical Society, COLLECTIONS, vol. 13, 1915, pp. 387-392).

Christian F. Feest: Native Arts of North America (London, 1980 og 1992).
    Bogen, der indeholder mange sort-hvide og farvefotos, beskriver forskellige kulturgenstande hos de nordamerikanske indianere. Omfattende litteraturliste.

Robert G. Ferris (series ed.): Soldier and Brave. Historical Places Associated with Indian Affairs and the Indian Wars in the Trans-Mississippi West (United States Department of the Interior National Park Service, Washington D.C., 1971).

L. Filler & A. Guttman (eds.): The Removal of the Cherokee Nation. Manifest Destiny or National Dishonour? (D. C. Heath & Company, Boston, 1962).

Henry E. Fritz: The Movement for Indian Assimilation, 1860-1890 (University of Pennsylvania Press, 1963).

H. Garlan: "General Custer's Last Fight as Seen by Two Moon" (McCLURE'S MAGAZINE, vol. II, 1898, pp. 443-448).

Martin Gilbert: American History Atlas (Weidenfeld & Nicholson, London, 1973 (1968)).

W. A. Graham: The Custer Myth: A Source Book of Custeriana (Pennsylvania, 1953).
    Den mest omfattende kilde- og tekstsamling til Little Big Horn-slaget overhovedet. Et must for den, der ønsker at gå i detaljer med Little Big Horn-slaget.

George Bird Grinnell: The Fighting Cheyennes (University of Oklahoma Press, 19582).

R. F. Heizer & Whipple: The California Indians (University of California Press, Los Angeles, 1971).

F. W. Hodge (ed.): Handbook of American Indians, North of Mexico, I-II (Rowman & Littlefield, 1971 (1907-1910)).

Stan Hoig: The Sand Creek Massacre (University of Oklahoma Press, 1961).

Jason Hook: American Indian warrior Chiefs. Tecuhseh - Craze Horse - Chief Joseph - Geronimi (New York, 1989).

Alban W. Hoopes: Indian Affairs and Their Administration. With Special Reference to the Far West 1849-1860 (Kraus Reprint Co., New York, 1972 (1932)).

J. Howbert: The Indians of the Pikes Peak Region (Knickerbocker Press, New York, 1914).

Norris Hundley, Jr. (ed.): The American Indian. Essays from the Pacific Historical Review (University of California Books, Santa Barbara, 1974).

Helen Hunt Jackson: A Century of Dishonour (New York, 1881).

Robert Paul Jordan: Custer and the Warriors of the Plains: Ghosts on the Little Big Horn (NATIONAL GEOGRAPHIC, vol. 170, no. 6, Dec. 1986).
    I 1983 gav en omfattende præriebrand i området ved det berømte Little Big Horn-slag mulighed for en minutiøs, arkæologisk undersøgelse af hele området. Mere end 4.000 kulturhistoriske og historiske efterladenskaber fra slaget så nu dagens lys og kastede nyt lys over et af berømteste slag i USA's historie.

Alvin M. Josephy Jr.: The Indian Heritage of America (Bantam Books, New York, 1973 (1968)).

C. J. Kappler: Indian Affairs, Laws & Treaties, I-IV (Washington D.C., 1904-1927).

C. Kenneth (ed.): "As Red Men Viewed It; Three Indian Accounts of the Uprising" (MINNESOTA HISTORY, vol. 38, pp. 126-149, 1962).

Thedora Kroeber: Ishi. Last of his Tribe (Bantam Books, New York, 1973 (1964)).

E. B. Leacock og N. O. Lurie (eds.): North American Indians in Historical Perspective (Udgivet 1971; genudgivet af Waveland Press, Ill. USA, 1988).
    Bogen er angiveligt genudgivet p.g.a. stor efterspørgsel. Ingen af bogens tretten bidragydere har imidlertid ajourført deres oprindelig bidrag, som i dag savner oplysninger om de allerseneste års forskningsresultater. Bogen giver imidlertid (stadig) et solidt overblik over de indianske kulturers mangfoldighed.

Alice Marriot & Carol K. Rachlin: American Indian Mythology (New American Library, New York, 1972 (1968)).

J. H. McGregor: The Wounded Knee Massacre from the Viewpoint of the Survivors (Baltimore, 1940).

W. Moquin & C. van Doren: Great Documents in American Indian History (Praeger Publishers, New York, 1973).

David Murray: Speech, Writing and Representation in North American Indian Texts (London, 1991).
    Bogen beskæftiger sig med kommunikations- og oversættelses mæssige problemer - både kulturelle og lingvistiske - i forholdet mellem indianeren og den hvide mand.

U. S. Department of the Interior (Geological Survey): "The National Atlas of the USA" (Washington D.C., 1970).

David Nevin: The Old West: The Soldiers (Time-Life Books, New York, 1977).

John G. Niehardt: Black Elk Speaks. The Life Story of a Holy Man of the Oglala Sioux (Abacus Books, London, 1972 (1961)).

Ralph H. Ogle: Federal Control of the Western Apaches 1848-1886 (University of New Mexico Press, Alburquerque, 1970 (1940)).

James C. Olson: Red Cloud and the Sioux Problem (University of Nebraska Press, 1975 (1965)).

Wendell H. Oswalt: This Land Was Theirs. A Study of the North American Indian (California, USA, 19884).
    Dette er 4.-udgaven af en af de klassiske indianerskildringer. Bogen indeholder 15 kapitler: ét om generelle indianske forhold, ét om relationerne mellem indianerne og de hvide samt tretten andre, der hvert beskriver en enkelt stamme fra forskellige steder i USA, fxcrow'erne, hopi'erne, irokeserne og cherokee'erne.
    Hvert afsnit suppleres med litteraturhenvisninger. - En virkelig fremragende udgivelse!

Lloyd J. Overfield II: The Little Big Horn 1876. The Official Communications, Documents and Reports (The Arthur H. Clark Company, California, 1971).

Roger C. Owen, m.fl. (ed.): The North American Indians. A Sourcebook (New York, 1967).

Loring B. Priest: Uncle Sam's Stepchildren. The Reformation of United States Indian Policy, 1865-1887 (Octagon Books, New York, 1972 (1942)).

F. P. Prucha: Atlas of American Indian Affairs (Univ. of Nebraska Press, USA, 1990).
    Atlaset rummer 109 kort, der belyser indianske forhold, fx kultur- og stammeområder; landafståelser; befolkningsstørrelser; reservater; agenturer, skoler og hospitaler; Oklahoma-reservaterne; Alaska; den amerikanske hær og grænselandet; indianske grænseområder samt diverse kortmateriale.
    Den overvejende del af kortene dækker det 19. århundredes USA, men der findes også et betydeligt antal fra det 20. århundrede, heraf en del fra 1980'erne.

D. Robinson: "Crazy Horse's Story of Custer Battle" (SOUTH DACOTA HISTORICAL COLLECTIONS, vol. VI, pp. 224-228, 1912).

M. Sanchez: Crazy Horse (University of Nebraska Press, 1961).

Joanna C. Scherer & Jean B. Walker: Indians. Contemporary Photographs of North American Indian Life 1847-1929 (Octopus Books, London, 1974).

Edward H. Spicer: Cycles of Conquest. The Impact of Spain, Mexico and the United States on the Indians of the Southwest, 1533-1960 (The University of Arizona Press, Tucson, 1962).

Edward H. Spicer: A Short History of the Indians of the United States (Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1969).

Miroslaw Stingl: Kunst der Indianer und Eskimos Nordamerikas (Leipzig, Tyskland, 1990).
    Tysk oversættelse af tjekkisk originaludgave. Bogen belyser alle aspekter af indfødt nordamerikansk kunst og indeholder 329 illustrationer i form af fotografier og stregtegninger, heraf knap halvdelen i farver. Omfattende litteraturfortegnelse.

William C. Sturtevant (ed.): Handbook of North American Indians (Smithsonian Institue, Washington D. C., 1976 -).
    I 1978 påbegyndtes udgivelsen af et planlagt 20-binds værk om de nordamerikanske indianere. I midten af 1990'erne er værket langt bagud for sin udgivelsesplan, idet under halvdelen af bindene har set dagens lys. Hvad der imidlertid er udkommet er simplhen aldeles fremragende, og særlige eksperter beskriver bind for bind de enkelte kultur områders indfødte befolkning ned til mindste detalje. Desværre findes kun enkelte bind af dette pragtværk på de de største biblioteker her i landet og vil næppe kunne hjemlånes.

John R. Swanton: The Indian Tribes of North America (United States Government Printing Office, Washington D.C., 1952).

Leslie Tillett: Wind On the Buffalo Grass. The Indians' Own Account of the Battle at the Little Big Horn River, & the Death of their Life on the Plains (Thomas Y. Cromwell Company, New York, 1976).
    Bogen er en af de flotteste udgivelser om indianerne overhovedet og gengiver forskellige indianske personligheders beretning om slaget ved Little Big Horn. Bogen indeholder et væld af meget store - ofte farvelagte - fotos af indianske tegninger af slaget.

Ruth M. Underhill: Red Man's America. A History of the Indians of the United States (Chicago, 1953).

Russell Thornton: American Indian Holocaust and Survival (Univ. of Oklahoma Press, Norman, USA, 1987).
    Bogen diskuter detaljeret bl.a. tidspunktet for den indianske immigration til Amerika via Beringsstrædet, befolkningsstørrelserne i den ny verden, årsagerne til det dramatiske befolkningsfald efter opdagelserne og den indianske befolknings urbanisering i det 20. århundrede. Omfattende litteraturliste, der dog ikke er annoteret.

K. C. Turner: Red Men Calling On The Great White Father (University of Oklahoma Press, 1951).

Christy G. Turner: Teeth and Prehistory in Asia (SCIENTIFIC AMERICAN, Feb. 1989).
    Mikroskopiske forskelle i tandstrukturerne hos befolkningerne i Asien og i Amerika sætter forfatteren i stand til at rekonstruere de forhistoriske immigrationsbølger fra den gamle verden til den nye. - Vanskelig tilgængelig artikel, men som alt materiale fra dette fornemme amerikanske tidsskrift er både tekst og illustrationer aldeles fremragende.

Robert M. Utley: Frontiersmen in Blue. The United States Army and the Indian (The Macmillan Company, New York, 1967).

Christopher Vecsey: Religion in Native North America (Univ. of Idaho, USA, 1990).
    Bogen indeholder bl. a. et essay af Åke Hultkrantz: A Decade of Progress: Works on North American Indian Religions in the 1980s, der giver en god oversigt over væsentlige udgivelser om nordamerikanske indianske religiøse forhold udsendt i 1980'erne.

S. Vestal: New Sources of Indian History 1850-1891 (University of Oklahoma Press, 1934).

W. C. Vanderwerth: Indian Oratory. Famous Speeches by Noted Indian Chieftains (University of Oklahoma Press, 1971).

C. F. & F. M. Voegelin: Maps of North American Indian Languages (American Ethnological Society, Wisconsin, 1966).

Virgil J. Vogel: This Country Was Ours. A Documentary History of the American Indian (Harper & Row, New York, 1972).

Carl Waldman: Atlas of the North American Indian (New York, 1985).
    Atlas med både tekst- og kortmateriale til belysning af meso- og nordamerikanske indianerstammer. De enkelte kapitler har flg. overskrifter: (1) Ancient Indians; (2) Ancient Civilizations; (3) Indian Lifeways; (4) Indians and Explorers; (5) Indian Wars; (6) Indians land Cessions og (7) Contemporary Indians.

Carl Waldman: Encyclopedia of Native American Tribes (New York, USA og Oxford, England, 1988).
    En alfabetisk, illustreret oversigt over indianske stammer og folkeslag. Bogen, der er ledsaget af farveillustrationer er lettlæst, men ikke alt for dybtgående.

Wilcomb E. Washburn: The American Indian and the United States. A Documentary History, vols. I-IV. (Random House, New York, 1973).

Wilcomb E. Washburn: The Indian in America (The New American Nation Series; Harper & Row, New York, 1975).

Wilcomb E. Washburn: Red Man's Land/White Man's Law: A Study of the Past and Present Status... (New York, 1971).

Wilcomb E. Washburn: "The Writing of American Indian History: A Status Report" (PACIFIC HISTORICAL REVIEW, XL, pp. 261-281, 1971).
    Artiklen er identisk med den i Hundley, pp. 3-25.

Frank Waters: Book of the Hopi (Ballentine Books, New York, 1974 (1963)).

Maximilian Prinz zu Wied & Carl Bodmer: 1. Bildtafeln, 2. Vignettenband und 3. Reise in das innere Nordamerika (Verlag Lothar Borowsky, München, ca. 1978.

Walter L. Williams: The Spirit and the Flesh (Boston, USA, 1986).
    Bogen behandler seksuelle afvigerforhold, fx berdache-traditionen, i hidtoriske og nutidige indianersamfund i USA. En helt igennem sober analyse af et lidet udforsket område. Bogen indeholder et omfattende noteapparat og tilsvarende litteraturhenvisninger.

Ray A. Williamson: Living the Sky. The Cosmos of the American Indian (Univ. of Oklahoma Press, Norman og London, 19892.
    Forfatteren, der er astronom, redegør for de seneste årtiers forskning og opdagelser inden for de indianske "arkæo-astronomiske" områder. Forfatteren diskuterer anvendelsen af indianske observationssteder til iagttagelser og forudsigelser af forskellige himmelfænomener, fx Bighorn Medicine Wheel in Wyoming.

*

The American Documentation Center ved den amerikanske ambassade i København ligger inde med en del materiale om indianerne. Herfra kan rekvireres boglister samt fortegnelser over lyd- og evt. videobånd.
    Centret har (pr. august 1994) åbent tirsdag og torsdag mellem kl. 13.00 og 16.00. Oplysningstjenesten har telefontid mandag til fredag mellem kl. 10.00 og 12.00.
    Adresse: The American Documentation Center, United States Information Service, Dag Hammarskjolds Allé 24, 2100 København Ø. Telefon: 31 42 70 26 (direkte nummer) eller 31 42 31 44, lokal 215.

*

For den, der ønsker at gå i detaljer med de nordamerikanske indianeres forhold, kan det stærkt anbefales at kontakte Bureau of Indian Affairs, der sorterer under det amerikanske indenrigsministerium. Herfra kan der rekvireres en mængde oversigtsmateriale, der giver én mulighed for at komme videre. Dette gælder fx publikationen American Indians Today. Answers to Your Questions (1986), som indeholder mange nyttige adresser i USA.

Fremstillinger på dansk

Litteraturen om de nordamerikanske indianere på dansk er sparsom og af varierende kvalitet. De fleste dansksprogede fremstillinger var indtil for en halv snes år siden typisk oversættelser af (ikke sjældent forældede) engelsksprogede udgivelser af behersket værdi. Nedenfor følger eksempler på nyere, brugbare fremstillinger:

Peter Bolz: I soldansens tegn - Det religiøse verdensbillede og ritualerne hos Oglala-Siouxstammen i Nordamerika i Mircea Eliade (red.): De religiøse ideers historie, bind 4. (København, 1988).

Dee Brown: Begrav mit hjerte ved Wounded Knee (København, 1974).
    Indiansk version af perioden 1860-1890; måske den bedste fremstilling på dansk overhovedet.

J. P. Dunn: Rødhuder og blegansigter. Indianerkrigene i det vestlige USA og deres baggrund, I-II (Rosenkilde og Bagger, København, 1964-65).
    Bogen er skrevet i 1886, men har en vis værdi som samtidsmateriale.

Brian M. Fagan: Kongeriger af guld og jade (København, 1992).
    Dansk oversættelse af originaludgaven Kingdoms of Gold, Kingdoms of Jade (London, 1991).
    Læseren skal ikke lade sig afskrække af den noget 'kulørte' titel: både indhold og (især) illustrationer er fremragende. Bogen indeholder 13 kapitler, der dækker de nord-, meso- og sydamerikanske indianerkulturer. Af særlig interesse for studiet af de nordamerikanske indianere er kapitlerne 3, 4, 5 og 13 om forhistoriske storvildtjægere og indvandringen til Nordamerika, om kystfolkene, om agerbrugsdyrkerne og om kulturerne i Sydvesten og i de østlige områder. (Prærieindianerne behandles ikke.)
    Meget fine annoterede og ajourførte litteraturlister afslutter bogen.

Poul Aage Fogde: Blackfoot indianerne. Religion og kultur (København, 1992).
    Undervisningsbog til ungdoms- og voksenuddannelserne med vægt på religiøse forhold. Bogen indeholder et antal religionshistoriske tekster men beskriver også Blackfoot-samfundet fra andre indfaldsvinkler. Der findes en del farveillustrationer samt litteraturliste. En let tilgængelig og alligevel grundig indføring i en af præriestammernes religiøse univers.

Poul Aage Fogde: Rød i en hvid verden. Et indiansk folk og dets livsforståelse. I serien "Religion i dialog" (Nyt nordisk forlag, 1980).

Vagn Lundbye: Indianske skyggebilleder. Nordamerikanske indianere i det 19. århundrede (København, 1992).
    Bogen indeholder foruden en generel beskrivelse af det indianske menneske og dets mytiske univers tre hovedafsnit om (a) maleren og journalisten George Catlins skildring af sit besøg hos mandan'erne; (b) en beskrivelse af slaget ved Little Big Horn i juni 1876 og (c) en omtale af massakren ved Wounded Knee i december 1990. De to første afsnit rummer en betydelig mængde oversættelser af originale kildetekster.
    Bogen indeholder et væld af illustrationer i form af tegninger og fotos. Desværre er gengivelsen heraf næsten uden undtagelse mærkeligt slørede og uskarpe, og især stregtegningerne mangler mange af originalernes fine detaljer.
    Bogens styrke ligger helt klart i oversættelsen af kilderne, og er her en guldgrube i forbindelse med fx opgaveskrivning.

Lise Resner og Kaare Vinten: Prærieindianernes religion (Gyldendal, 1979).

Høvding Seattle: Vi er en del af jorden (Forlaget Borgen, 1989).
    En dansk oversættelse af høvdingen Seattle berømte henvendelse til guvernør Stevens (eller USA's præsident) i midten af 1850'erne. (Udgivelsen er bestemt ikke uden kildemæssige problemer: se fx Armin W. Geertz' artikel Høvding Seattle: nutidens håb, urtidens profet i RELIGION[3[1992).

Colin F. Taylor og William C. Sturtevant: De indfødte amerikanere. Indianere og eskimoer i Nordamerika (Forlaget Klematis, 1992).
    Dansk oversættelse af den amerikanske originaludgave The Native Americans (Salamander Books Ltd., USA, 1991).
    Bogen gennemgår ved hjælp af 250 arkivfotos, kort, farveillustrationer og diagrammer i 9 selvstændige indlæg de forskellige kulturområder i Nordamerika. Kapitlerne beskriver forskellige kulturelle aspekter, centrale personligheder og religiøse opfattelser hos et stort antal indianske stammer og grupper.
    Bogens styrke ligger både i den ledsagende tekst og i den fremragende gengivelse af både farve- og sort/hvide illustrationer.

Brede fremstillinger på dansk af USA's historie i det 19. århundrede:

Jens Damm, Hans Mikael Holt og Poul Møller Petersen: USA i støbeskeen. Indenrigske problemer 1870-1916 (Gyldendal, 1978).

Karl Johann Hemmarsam og Kirsten Kristoffersen: USA før borgerkrigen. Træk af det amerikanske samfunds udvikling ca. 1820 - ca. 1870 (Munksgaard, 1977).
    Undervisningsbog med kildeeksempler.

Arild Hvidtfeldt: Nordamerika (Politiken, København, 1976).

Politikens Verdenshistorie, bind 16: Imperialismens tidsalder (København, 1986).

Politikens USA historie, bind 1: Erling Bjøl: En nations fødsel (København, 1987).

Kildetekster og biografier:

Drengeliv på prærien. Ohiyesa - en lokota-indianer fortæller (København, 1993).
    Forfatteren, der var fire år gammel, da den såkaldte sioux-opstand brød ud i 1862, fortæller om sin barndom.

Thomas B. Marquis: Wooden Leg (Hernov, København, 1968).

John G. Niehardt (ed.): Black Elk taler (Hernov, København, 1969).

Niels Skyum-Nielsen: Mordet på Kennedy og andre opgaver i historisk kildekritik (København, 1973). - Indeholder bl.a. en forprøveopgave i historie ved Københavns Universitet om "Custers sidste kamp".

Diverse:

Stig Thornsohn: 100 plakater og forestillinger om Buffalo Bill's wild west (Forlaget GMT, 1977).

The American West 1840-1895. 94 lysbilleder og teksthæfte. (Forlaget Futurum, 1984).

På CD-ROM foreligger enkelte titler, fx North American Indian Anthropology (Quevillon Editions, udgivelsesår ukendt). til PC/MAC og North American Indians (Quanta Press, 1990) til PC.
    Princippet med på denne måde at samle meget store mængder materiale, både af skriftlig og billedmæssigt art - og så overlade det til læseren selv at vrage og vælge - forekommer helt rigtig. Ingen af de nænte titler kan dog uden videre anbefales, selv om det faglige indhold er upåklageligt. Anskaffelsesprisen på førstnævnte CD-ROM er over kr. 6.000,- og søgefaciliteterne og billedernes kvalitet på sidstnævnte (der har en del år på bagen) er ikke imponerende.
    Se i øvrigt kommentaren i NOTER om historie og undervisning, nr. 120 (Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, juni 1994).

Der findes en mængde spillefilm om indianerne, som med stort udbytte kan inddrages i undervisningen. Blandt de nyeste - og bedste - er Dances With Wolves (1990) og Geronimo (1994). Det ligger uden for denne bogs rammer nærmere at behandle film om emnet.
    Udgivelsen Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (forlaget lee, 1994) rummer et kapitel med materiale om filmen Dances With Wolves. Endvidere findes her en oversigtsartikel af Mette Weisberg, der giver en god indfaldsvinkel til film om indianerne.