Til forsiden Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur Den sicilianske mafia Cuba-krisen 1962 Kennedy-mordet De mesoamerikanske indianerkulturer (Aztekerriget) Litteratur om aztekerne Fotos fra den aztekiske kultur og fra Teotihuacan-kulturen Biskop Landa: Om grundlæggelsen af Chichén Itzá og Mayapán Vietnam-krigen Nordamerikas indianere Stephen King Kina i det 20. århundrede Rusland og Østeuropa efter den kolde krig Mellemøsten i det 21. århundrede
Printervenlig udgavePrintervenlig udgave

Litteratur om aztekerne

Denne tekst er en oversigt over dansk- og fremmedsproget litteratur om aztekerne samt en kort omtale af hver enkelt titel. Teksten kan findes som afsnittet "Litteratur" i Finn Madsens bog Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987). Også indeholdt på siden er litteratur-tilføjelserne i 8.-udgaven af bogen fra 1998 med omtale af udgivelser fra 90'erne.


Det historiske materiale om de mesoamerikanske indianersamfund og den spanske erobring er meget omfattende. Det gælder først og fremmest litteratur på hovedsprogene engelsk, tysk, fransk og især spansk. Men heller ikke på dansk er det vanskeligt at tilvejebringe relevant materiale.
    Nedenstående litteraturoversigt omfatter først og fremmest et udsnit af det baggrundsmateriale, der har været benyttet ved udarbejdelsen af denne bog. Detailundersøgelser om fx befolkningsdiskussioner er ikke medtaget, ligesom kun materiale, der har aztekerne som emne, er anført. Litteratur om de øvrige mesoamerikanske folkeslag må søges i de anførte værkers litteraturoversigter.

Dansksproget materiale

 1. Arild Hvidtfeldt: Politikens verdenshistorie, nr. 11, Hinsides havene (København, 1984).
      Bogens første halvdel indeholder en grundig gennemgang af de mexicanske kulturer med vægt på det aztekiske samfund og den spanske erobring. Desuden findes et væld af fotografier, ofte i farver, samt tegninger, kort m.v.
 2. Arild Hvidtfeldt og Niels Amstrup: Latinamerika (København, 1974).
      Bogen er en samlet oversigt over Latinamerikas historie fra de første bosættelser til situationen på udgivelsestidspunktet. Arild Hvidtfeldt har forfattet bogens første del, der i mange henseender minder om litteraturlistens nr. 1, som dog er en halv snes år yngre.
 3. Jacques Soustelle: Dagligt liv blandt aztekerne før den spanske erobring (København, 1965).
      Denne klassiker er oversat fra fransk og udgør den mest detaljerede beskrivelse, der findes om hverdagslivet i det aztekiske samfund. Bogen indeholder kapitler om byen Tenochtitlan; samfundet og staten i begyndelsen af det 16. århundrede; verden, mennesket og tiden; en mexicaners dag; fra fødsel til død; krigen og det aztekiske liv.
 4. Arild Hvidtfeldt: Mexicos fald. Sahaguns 12. bog oversat fra aztec'isk (København, 1963 (1981)).
      En af de væsentligste kildeskrifter om selve erobringen nedskrevet af den spanske gejstlige Bernardino de Sahagun på basis af indianske meddelere. Gengiver begivenhederne fra aztekisk synspunkt.
 5. Bernal Diaz del Castillo: Mexicos erobring ved Hernando Cortéz (København, 1906-1909).
      Oversat til dansk af Emil Gigas. Kapitlerne 1-57 og 157-214 er kun genfortalt, mens de øvrige kapitler er oversat direkte fra den spanske erobrers manuskript. Hændelserne er gengivet set fra spaniernes synspunkt.
 6. Bartholomæus de las Casas: Indianermassakren. En kort beretning om Vestindiens tilintetgørelse (Forlaget GRÆS, Ringkøbing, 1980).
      Oversat af Inger Lohmann. Den spanske gejstlige las Casas' berømte og omdiskuterede beskrivelse af ødelæggelsen af den indianske befolkning er her gengivet i sin helhed.
 7. Hans Chr. Bjerg: Den aztekiske kulturs fald i HISTORISK TIDSSKRIFT, 12. rk., bind VI, hæfte 1-2, s. 184-190.
      Artiklen giver en grundig diskussion af årsagerne til aztekerrigets fald; den er sprogligt set ikke helt let tilgængelig, idet den er skrevet for fagfolk.
 8. Hans Chr. Bjerg: Doña Marina - kvinden bag Mexicos erobring (Information, 02.06.1976).
 9. Arild Hvidtfeldt: Indianske højkulturers religioner i J. P.Asmussen og J. Læssøe (red.): Illustreret religionshistorie, s. 297-314 (København, 1968).
      Artiklen behandler især de vigtigste aztekiske guder og de hertil knyttede fester samt giver en beskrivelse af tempelområdet i Tenochtitlan.
 10. Hans Chr. Bjerg: Mapa Xochitepec. Et mexicansk billedskrift på etnografisk samling trykt i Nationalmuseets arbejdsmark 1973, s. 101-110 (København, 1973).
      Artiklen beskriver de aztekiske billedskrifter generelt og giver et forsøg på en analyse af det eneste originale eksemplar heraf i Danmark.
 11. A. N.Larsen: Den fjerklædte slange. Indianerkulturen i Mexico (København, 1985).
      Bogen, der er letlæst, giver en kortfattet gennemgang af de mesoamerikanske indianerkulturer.
 12. Merethe Sundby: Aztec'erne i Kofod, Sonne og Sundby: Fire folk - religioner og kulturer i Nord- og Mesoamerika, s. 96-108 (København, 1983).
      Bogens 4. kapitel giver en kortfattet og bredt anlagt introduktion til aztekerne. Samtidig inkluderer den elleve teksteksempler til belysning af religiøse forhold.
 13. Una Canger: Mesoamerika i Gads religionshistoriske tekster, kap. 17 (København, 1984).
      Syv religiøse maya- og aztekiske tekster i uddrag.
 14. Den hvide gud og mennesker i Latinamerika (Nationalmuseet, 1974).
      Bogens første kapitler omhandler både meso- og sydamerikanske forhold før, under og efter erobringsfasen.

Fremmedsproget materiale

 1. H. M.Bailey og A. P.Nasatir: Latin Amerika. The Development of Its Civilization (New Yersey, USA, 1968).
      Meget omfattende og detaljeret værk om Latinamerikas historiske, økonomiske, geografiske, sociale og kulturelle udvikling fra civilisationens begyndelse til midten af 1960'erne. Afsnittene om aztekerne og erobringen er forholdsvis kortfattede.
 2. F. Katz: The Ancient American Civilizations (New York, USA, 1972).
      Bogen er oversat fra tysk. En af de allerbedste oversigter; grundig, præcis og problematiserende.
 3. Frances F. Berdan: The Aztecs of Central Mexico. An Imperial Study (New York, USA, 1982).
      Bogen giver en uddybende og omfattende oversigt over den aztekiske kulturs oprindelse, økonomiske organisation, sociale struktur, dagliglivet, udenrigspolitik og krigsførelse, religion, intellektuelle og kunstneriske forhold samt erobringens konsekvenser.
 4. Leslie BethelI (ed.): The Cambridge History of Latin America, vols. I-VIII (Cambridge University Press, London). - 1. bind udkom i 1984 og er det mest interessante for denne bogs emne.
      Sprogligt set er CHLA ikke helt let tilgængelig, men især kap. 1,6 og 7 er meget interessante og giver et godt overblik over de seneste års forskningsresultater: (1) Mesoamerica befare 1519, (6) The Spanish Conquest and Settlement of America og (7) The Indian and the Spanish Conquest.
 5. J. F.Bannon: The Spanish Conquistadores. Men or Devils? (New York, USA, 1960).
      Som titlen antyder beskæftiger bogen sig med diskussionen om erobrernes personligheder og deres motiver. Den indeholder småuddrag af forskelligartede tekst- og kildeskrifter, som dog alle er ret gamle. - [Bogen findes tilsyneladende ikke (?) på noget offentligt bibliotek i Europa. Nærværende forlag råder over en kopi, som på forespørgsel kan stilles til rådighed].
 6. R. Wauchope (ed.): Handbook of Middle American Indians, vols 1-16 + tre supplementsbind (Austin, Texas, USA, 1964-1976).
      Den mest omfattende materialesamling om de mesoamerikanske indianere overhovedet. De enkelte bind består af et stort antal delartikler, der hver giver en uddybende og komplet forklaring på alle tænkelige relevante aspekter. Vol. 10, der beskriver den aztekiske kultur, har særlig interesse her.
 7. E. M. Moctezuma: The Great Temple of Tenochtitlan i SCIENTIFIC AMERICAN, aug. 1984.
      Artiklen beskriver de allernyeste udgravninger af det store tempel i den mexicanske hovedstad.
 8. M. C.Meyer og W. L.Sherman: The Course of Mexican History (New York, USA, 1983).
      Mexicos historie fra fortiden til begyndelsen af 1980'erne. De otte første kapitler omhandler det præ-columbianske Mexico og de spanske erobrere. Hvert afsnit efterfølges af en litteraturoversigt. Mange illustrationer.
 9. G. C. Vaillant: Aztecs of Mexico (Udgivet første gang i New York i 1944; senere udkommet i talrige udgaver, fx Penguin, London, 1970).
      Denne bog er en klassiker i historikernes behandling af aztekerne. Bogen virker noget forældet i dag, men den indeholder et væld af illustrationer, oversigter m. v. Disse kommer dog ikke helt til deres ret i Penguin-udgaverne.
 10. H. J .Premm og U. Dyckerhoff: Das Alte Mexico. Geschichte und Kultur der Volker Mesoamerikas (München, 1986).
      Omfangsrigt billed- og tekstværk, der med sine store og talrige farvefotos giver et mangesidigt indtryk af samtlige mesoamerikanske højkulturer. Aztekerne er repræsenteret med et omfangsrigt afsnit.

Bibliografier

Handbook of Latin American studies. - Udkommer årligt siden 1936. En særdeles omfattende bibliografi på 7-800 sider, der dækker alle aspekter af Latinamerikas historie.

N. C.Robbins: Mexico i serien World Bibliographical Series, vol. 48. (Oxford, England, 1984).

De fleste af de ovenfor nævnte titler indeholder omfattende litteraturoversigter. Specielt skal fremhæves 1, 16, 17, 18 og 20.

Opslagsværker

Curt Muser: Facts and Artifacts of Ancient Middle America. A Glossery of Terms and Words Used in the Archaeology and Art History of Pre-Columbian Mexico and Central America (New York, USA, 1978).
    Illustreret, leksikalsk opslagsværk, der i stikordsform og i korte artikler beskriver arkæologiske, religiøse og historiske forhold i Mesoamerika.

AV-midler

Ajourført historisk materiale, der er relevant for denne bogs målgruppe, og som omhandler de beskrevne emneområder, har ikke kunnet lokaliseres. Der findes enkelte eksempler på lyd- og videobånd samt lysbilledserier, der perifert berører emnet; se fx katalogerne fra Landscentralen for Undervisningsmidler. Endvidere eksisterer der i de kommercielle filmselskabers arkiver titler, der kunne have interesse for emnet. Ingen af disse spillefilm skal anbefales her.

Det eneste sted i Norden, hvor der arbejdes professionelt - d.v.s. på forskningsniveau - med stuidiet af aztekerne, er Københavns Universitet, afdelingen for religionssociologi og indianske sprog og kulturer. Adresse og telefonnummer: St. Kannikestræde 111, 1169 København K; 01 14 74 66.

Littaraturtilføjelser i 8.-udgaven, maj 1998

Mexicos kunst - før spanierne kom (Louisiana Revy, 28. årgang, nr. 1, aug. 1987). - 82 sider.
    Flot billedhæfte udarbejdet i forbindelse med udstilling på museet i Louisiana om mexicanske kunstskatte. Hæftet rummer bl. a. flg. artikler: Arild Hvidtfeldt: Mexicos højkulturer; Octavio paz: Solstenen; Merethe Sundby: Hovedpyramiden - udgravningerne af Templo Mayor; Arild Hvidtfeldt: Det sidste store rige; Bemadino Sahagun: Mexicos fald; Wolf Günter Thieme: Ullamalitzli, det oldindianske boldspil; Steffen Fisker: Mexicos gamle indianske arkitektur samt en udtalevejledning. - Både tekst-, kort- og illustrationsmaterialet er aldeles fremragende.

Lise Resner og Merethe Sundby: Aztekerne (Gyldendal/Skoletjenesten Louisiana, 1987). - 64 sider.
    Hæftet, der er illustreret, knytter sig til Louisiana-udgivelsen Mexicos kunst - før spanierne kom (se denne). Det rummer foruden en kortfattet historisk oversigt og kildemateriale også gode artikler og instruktive kildetekster om aztekemes historieopfattelse; krigens betydning for aztekersamfundet; Mexico-Tenochtitlan; handel og økonomi, høj og lav; aztekisk religion samt udtalevejledning og litteraturliste.

David Carrasco: Byer og symboler - Religionerne i Mellemamerika før spaniernes komme i Mircea Eliade: De religiøse ideers historie, bind 4, Gyldendal, 1992, pp. 13-47.
    Som anført i titlen beskriver artiklen religiøse forhold i Mesoamerika bredt og ikke kun i aztekerriget. Grundig og ikke helt letlæst baggrundsorientering. Udgivelsen rummer pp. 429-432 en omfattende oversigt på (især fremmedsprogede) titler.

Brian M. Fagan: Kongeriger af guld og jade. (London, 1991 og København 1991.)
    Denne flot udstyrede udgivelse indeholder i kap. 1 (om aztekerne) og kap. 6-9 (om civilisationerne før aztekerne) solidt baggrundsmateriale om de mesoamerikanske indianere. Endvidere findes grundige og uddybende litteratur referencer.

Indianerne og de hvide guder. (Den jyske historiker, nr. 60, juni 1992). - 128 sider.
    Udgivelsen rummer 6 instruktive og perspektiverende artikler om de mesoamerikanske kulturer og rækker således ud over behandlingen af aztekerne.
    Michael Klos: En ny verden bliver til; Hanne Veber: Kulturmødets dialektik. Cabeza de Vaca i Texas og Florida 1528-36; Peter Bejder: Kontinuitet og brud: Inkariget; Merethe Sundby Sørensen: Et skæbnesvangert gæstebud. Facetter om Mexicos erobringshistorie; Matthias Röhrig Assuncao og Juliane Ströbele-Gregor: Conquistaen som "Retfærdig Krig" og Svend Lindhartsen: Latinamerika 1492-1992: Hændelser og holdninger. - Hver artikel efterfølges af omfattende litteraturhenvisninger.

Artiklen The Aztecs i NATIONAL GEOGRAPHIC, vol. 158, dec. 1980, pp. 704-775.
    Spændende og grundig redegørelse for det aztekiske samfund og selve erobringen. Talrige illustrationer. Letlæst engelsksproget artikel på højt fagligt niveau.

NATIONAL GEOGRAPHIC, dec. 1995 indeholder en virkelig god artikel om pyramidekulturen i Teotihuacán.

The Codex Mendoza i SCIENTlFIC AMERICAN, juni 1992, pp. 41-49.
    Artiklen beskriver den berømte aztekiske foldebog, der blev til på spaniemes foranledning umiddelbart efter erobringen. Det er i princippet en øjenvidneberetning om en civilisation, der hurtigt forsvandt. Som altid indeholder dette fremragende amerikanske tidsskrift imponerende illustrationer. Teksten er ikke helt let tilgængelig, men alligevel stærkt anbefalelsesværdig.

Michael Smith: Life in the Provinces of the Aztec Empire i SCIENTIFIC AMERICAN, sept. 1997, pp. 56- 63.
    En af de betydeligste amerikanske aztekerforskere beskriver tilværelsen for den almindelige aztekiske befolkning på landet. Gode illustrationer/kort og litteraturhenvisning. Sproglig set ret vanskelig tekst.

Finn Madsen: Aztekerne og Internettet - en materialesamling med tekster og fotos. (forlaget lee, 1998) - 350 A-4 ark i ringbind + CD-ROM + diskette.
    Udgivelsen uddyber og supplerer nærværende udgivelse. Den rummer i hundredvis af relevante henvisninger til Internet-sites om aztekerne og enkelte centrale udskrivninger herfra er aftrykt. Endvidere er der inkluderet en CD-ROM med omkring 100 fotos fra forfatterens studierejser til Mexico i årene 1992, 1996 og 1997; disse fotos er indscannet i forskellige formater og kan benyttes til opgaveskrivning m.v. Disketten rummer al den indledende tekst i bl.a. html-format til bogens enkelte kapitler og de her nævnte Internet-adresser. Den interesserede læser kan - hvis man er online - med disketten i sin pc begynde sin surfing blot ved at klikke!

Der er udgivet betydelige mængder af engelsksproget materiale om aztekerne i de senere år, fx Michael E. Smith: The Aztecs (Malden, USA og Oxford, England, 1996), der er en problematiserende og fremragende oversigt med de nyeste forskningsresultater.
    Hugh Thomas: The Conquest of Mexico (bl.a. udgivet i London, 1993) giver en spændende, detaljeret, men rimeligt letlæst beskrivelse af Mexicos erobringshistorie.