Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987) Forord Indholdsfortegnelse Forside Bagside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987)


Stor forside
Stor bagside

Nu trykt i 11.000 eksemplarer. 9. oplag er udsendt november 2001.

ISBN: 87-89149-00-9

Pris: kr. 128,- excl. moms: kr. 108,- v/25 stk kr. 108,- og kr. 98,- v/50 stk. excl moms.

Her har du mulighed for at læse følgende dele af udgivelsen:


Andre relevante titler fra forlaget lee:

For yderligere information om aztekerne og de mesoamerikanske indianerkulturer og eventuelle tekstuddrag fra bogen, se emnelæsning - de mesoamerikanske indianerkulturer (Aztekerriget).