Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987) Forord Indholdsfortegnelse Forside Bagside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987)


Indholdsfortegnelse

Forord og indhold
Indledning
1. Udviklingstrin og geografi
2. Tidlige kulturer

2.1 Kontakt med Sydøstasien?
2.2 Kulturens oprindelse i Mesoamerika
2.3 Tidlige civilisationer

3. Aztekerne

3.1 Oprindelse og tidlig historie
3.2 Rigets udstrækning
3.3 Samfundets opbygning
3.4 Verdensopfattelse og religion
3.5 Livsvilkår og dagligliv
3.6 Tenochtitlan
3.7 Aztekerriget ved spaniernes ankomst

4. Den spanske erobring

4.1 Den gamle verden drager ud
4.2 Spanierne i den nye verden
4.3 Vejen til Mexico
4.4 Spanierne i Tenochtitlan
4.5 Aztekerrigets endeligt

5. Årsagerne til aztekerrigets fald

5.1 Hvorfor sejrede spanierne?
5.2 Befolkningstallet i spansk Amerika

6. Tekster
Litteratur