Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Hoka-Hey! - en materialesamling om de nordamerikanske indianeres historie i det 19. århundrede (1997) Forord Indholdsfortegnelse Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Hoka-Hey! - en materialesamling om de nordamerikanske indianeres historie i det 19. århundrede (1997)


Ca. 225 A-4 ark i ringbind.

ISBN: 87-89149-25-4

Pris: kr. 278,- excl. moms pr. stk. 15% rabat v/min. 3 stk.

Her har du mulighed for at læse følgende dele af udgivelsen:


Andre relevante titler fra forlaget lee:

For yderligere information om de nordamerikanske indianerkulturer og det vilde vesten i bred forstand og eventuelle tekstuddrag fra bogen, se emnelæsning - Nordamerikas indianere.