Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen og Jens-Peter Fage Madsen: Rusland og Østeuropa i det 21. århundrede - i internationalt perspektiv (2002) Tillæg 1+2, august 2004 Forord Indholdsfortegnelse Forside Bagside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen og Jens-Peter Fage Madsen:
Rusland og Østeuropa i det 21. århundrede - i internationalt perspektiv (2002)


Stor forside
Stor bagside

84 sider i A-4 format med mange illustrationer, fotos, oversigter, diagrammer, tabeller, kortskitser m.v.

ISBN: 87-89149-41-6

Stykpris: 1 stk. kr. 79,- | v/min. 10 stk. kr. 69,- | v/min. 25 stk. kr. 39,- | v/min. 100 stk. kr. 29,- (alle priser er excl. moms og gælder kun ved bestilling direkte fra forlaget.)

Udgivelsen rummer 4 store afsnit om:

  • Den politiske, militære og økonomiske udvikling i Rusland siden Sovjetunionens opløsning i 1991. Status over den inden- og udenrigspolitiske udvikling under Putin indtil i dag.
  • Ændringerne i Østeuropa siden 1989 samt den økonomiske og politiske udvikling m.h.p. EU's udvidelse.
  • Jugoslaviens sammenbrud og efterfølgende borgerkrige samt NATO's indgriben.
  • Den internationale sikkerhedspolitiske udvikling i russisk/østeuropæisk perspektiv, men i en amerikansk domineret verden.

Den aktuelle udgave af bogen er ajourført til sommeren 2004 med to tillæg. Disse kan findes i deres fulde udstrækning [her].

Her har du mulighed for at læse følgende dele af udgivelsen:


Den ene af bogens forfattere har udarbejdet en hjemmeside som supplement til denne udgivelse med billeder, artikler og opdateringer af bogens indhold. Hjemmesiden kan findes på adressen http://www.geocities.com/oslo9801/.

Andre relevante titler fra forlaget lee:

  • Niels Munk og Finn Madsen: Forandringens vind - Østeuropa og Rusland i 1990'erne (1995).

For yderligere information om Rusland og Østeuropa efter den kolde krig og eventuelle tekstuddrag fra bogen, se emnelæsning - Rusland og Østeuropa efter den kolde krig.