Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Bogbestilling Kontakt forlaget Udgivelser Finn Madsen: Mayaerne - mesoamerikanske højkulturer i historisk perspektiv (2007) Forord og indledning Indholdsfortegnelse Forside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning / links / litteratur

Finn Madsen:
Mayaerne - mesoamerikanske højkulturer i historisk perspektiv (2007)


Indholdsfortegnelse

Forord og indledning

Maya-forskningens dynamik
Navneforvirring
Udtale og stød

1 Mesoamerikanske kulturer

Amerika befolkes
Ingen kontakt mellem den gamle og den nye verden
De første bysamfund i Amerika
Den præklassiske periode
Den klassiske periode
Den postklassiske periode
Erobringen
Årsager til maya-civilisationernes opståen
Særlige karakteristika
Fællestræk

2 Geografi og fauna

Stillehavskysten
Højlandet
Lavlandet

3 Maya-forskningens historie

De skriftlige kilder- indiansk materiale fra før erobringen
Indiansk materiale efter erobringen
Popol Vuh
Spansk kildemateriale
De ikke-skriftlige kilder
Kulturer udefra?
Maya-forskningen påbegyndes
Den nye arkæologi
Maya-skriftens opbygning
Gennembruddet
Tatiana Proskouriakoff
En russisk løsning
Den seneste udvikling
Hvor står vi i dag?

4 Tal- og kalendersystemer

Talsystemet
De forskellige kalendersystemer
260-dages-kalenderen
Solkalenderen
Århundredekalenderen
Langtællingen

5 Religiøse forhold

Mayaernes verdensopfattelse
Universets opbygning
Gudeverdenen
Astronomer og Venus
Åndemanere, præster og herskere
Boldspil: Religiøst ritual eller ofring?
Menneskeofringer
Skabelsesberetningen fra Popol Vuh
Heltetvillingerne i den klassiske periode
Et liv efter døden

6 Samfundets opbygning

Befolkningsstørrelsen
Boligen
Individet i samfundet
Ægteskab
Sygdom og død
Kønsroller og slægtsforhold
Social lagdeling
Statsdannelsernes antal, størrelse og indflydelse
Herskerens position
Årsager til væbnede konflikter
En anderledes form for krigsførelse
Jagt og indsamling
Husdyrhold
Dyrkning af jorden
Teotihuacán

7 Eksempler på præklassiske kulturer

Kaminalyuyú
El Mirador - et førklassisk magtcenter

8 Palenque - og dens naboer

Palenque
Herskerrækken
Problemer med arvefølgen
Pacal’s Palenque
Nye fund
Palenque og omverdenen
Palenques magt på retur

8a Bonampak

8b Yaxchilán

9 Tikal - en stormagt i lavlandet

Herskerrækken
Great-Jaguar-Paw i krig mod Uaxactún
Hvem var Smoking Frog?
Indflydelse fra Teotihuacan
Nærlæsning af stele 31
Caracol på vej frem
Tikal kommer igen
Baggrunden for Tikals stormagtsstatus
Den strategiske situation i lavlandet efter ca. 700

10 Copán - en skov af konger

Herskerrækken
Copán under Yax-Kuk-Mo
Moon Jaguar
Smoke-Imix-God K
18 Rabbits styre
En herskers triste endeligt
Smoke-Shells aktiviteter
Yax-Pac og Copáns nedgang
Copán forsvinder ud af historien

11 De klassiske kulturers sammenbrud og de postklassiske kulturers opståen

Komplicerede og sammensatte årsagsforklaringer
Sammenfatning
Tørketeorien får fornyet kraft
Et aktivt og aggressivt folk
Kulturerne på Yucatán
Puuc-kulturen

12 Chichén Itzá - en postklassisk magtfaktor

En anderledes arkitektur
Historietraditionen
En anderledes styreform
Mangelen på hieroglyftekster
Problematiske kildeforhold
Itzá’erne
Flere statsdannelser
Krig mod Cobá
Chichén Itzá og den ”toltekiske erobring”
Chichén Itzá – en ægte maya-by?
Hvor kom Itzá’erne fra?
El Castillo
Den store Boldspilbane
Chichén Itzá’s herskere
Et krigersamfund
Årsagerne til Chichén Itzá’s succes
Mayapán tager over
Mayapáns fald
Enden på mayaernes uafhængighed
Fortsat modstand til 1697

Litteratur

Dansksproget materiale
Fremmedsprogede udgivelser
Engelsksprogede tidsskriftartikler o.lign.
Internetmateriale