Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen og Jens-Peter Fage Madsen: Rusland og Østeuropa i det 21. århundrede - i internationalt perspektiv (2002) Tillæg 1+2, august 2004 Forord Indholdsfortegnelse Forside Bagside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen og Jens-Peter Fage Madsen:
Rusland og Østeuropa i det 21. århundrede - i internationalt perspektiv (2002)


Forord

Med Berlin-murens fald i 1989 ændredes situationen i Europa og i verden med ét slag. Den gamle opdeling af verden forsvandt og tidligere fjender bevægede sig i retning af hinanden og blev samarbejdspartnere. Omvæltningen forløb ikke uden dramatik - hverken i Rusland, i Østeuropa eller på Balkan. I alle landene oplevede befolkningen en stor turbulens i deres dagligdag. Den sociale sikring, som de kommunistiske partier havde stået som garant for, blev afløst af en fremtid med fri markedsøkonomi, hvor nogle hurtigt blev rigere og andre endnu hurtigere blev fattigere. I såvel Sovjetunionen/Rusland som i de østeuropæiske lande blev denne udvikling fulgt op af politiske omvæltninger. I det tidligere Jugoslavien førte den kolde krigs ophør til en lang og smertefuld borgerkrig, der resulterede i, at landet blev delt op i en række selvstændige stater. Udviklingen stillede krav til USA og Rusland om at indrette sig på den nye situation, hvor USA efter Sovjetunionens opløsning reelt var den eneste supermagt.
    Den 11. september fik verden endnu et chok, idet terrorister ved angrebet på Pentagon i Washington og World Trade Center i New York viste, at også den eneste tilbageværende supermagt kunne rammes. Dermed var en ny situation under udvikling, hvor USA sammen med dets allierede og tidligere fjender skulle indrette sig på kampen mod en ny og mere uhåndgribelig fjende.

Bogen falder i to hoveddele. I 1. del trækkes hovedlinjerne i den økonomiske og politiske udvikling i Rusland, Østeuropa og Jugoslavien fra murens fald frem til den allerseneste udvikling i starten af det 21. århundrede. I 2. del analyseres konsekvenserne af denne udvikling for stormagtsforholdet, og vi giver et bud på morgendagens udvikling i det storpolitiske spil.

Bagest i bogen findes en litteraturliste med forslag til bøger, tidsskrifter og hjemmesider. Ligeledes er der et bilag over den politiske beslutningsproces i USSR/Rusland. Til bogen er der oprettet en hjemmeside på adressen www.forlagetlee.dk. Denne bringer uddybende materiale, der sammen med materialet i litteraturlisten, vil kunne bruges i forbindelse med skriftlige arbejder, rapportskrivning, gruppearbejde eller projektskrivning om de problemstillinger, bogen rejser.

Vi forestiller os, at bogen i første række kan finde anvendelse ved de gymnasiale uddannelser, seminarier, højskoler og andre steder, der arbejder med et eller flere af de temaer, bogen behandler.

Forfatterne underviser begge ved gymnasiale uddannelser: Finn Madsen er lektor i fagene historie og engelsk ved Nakskov Gymnasium, og Jens-Peter Fage Madsen er lektor i historie og østasiatiske områdestudier ved Frederikshavn Handelsskole.

Finn Madsen og Jens-Peter Fage Madsen

Søllested og Hjørring
juli 2002