Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Vietnamkrigen og Internettet - en materialesamling (1999) Forord Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Vietnamkrigen og Internettet - en materialesamling (1999)


Forord

Vietnamkrigen, baggrunden herfor, selve forløbet og ikke mindst dens eftervirkninger er emner, der til stadighed trænger sig på i historie- og engelskundervisningen. På det seneste er der udkommet solide bogudgivelser om emnet, både dansk- og engelsksproget materiale. Derfor kan det måske være formålstjenligt at forsøge også at få et overblik over de elektroniske muligheder på området.

Denne udgivelse er resultatet af omfattende adressesøgninger om Vietnamkrigen på Internettet i løbet af sidste halvdel af 1998. Alle sites er kontrolleret og nyudskrevet pr. december 1998 og skulle således være fungerende også i 1999. Udgivelsen består af ca. 250 siders tekst i ringbind + 1 diskette.

Vietnamkrigen og Internettet ligger i forlængelse af min tidligere udgivelse om emnet Vietnam in Our Hearts (1985) og ringbindet Finn Madsen og Mette Weisberg: Vietnam Revisited - en materialesamling om Vietnamkrigen (1993). Den skulle således give den interesserede læser mulighed for at gå bag om og i dybden med nogle af krigens problemstillinger og eftervirkninger. Den rummer i hundredvis af henvisninger til mange virkeligt fremragende sites. Kun relativt lidt materiale er udskrevet og alene i den udstrækning det har vist sig formålstjenligt af overskuelighedsårsager. Den vedlagte diskette rummer al den indledende tekst til hvert kapitel med Internet-adresserne i html-format. Det er således muligt alene ud fra disketten - hvis man ellers er online - at begynde sin surfing blot ved at dobbeltklikke!

Målgruppen er først og fremmest lærere i ungdoms- og voksenuddannelsernes historie- og engelsk-undervisning og disses elever, kursister og studerende. Måske kan interesserede studerende og undervisere ved videregående uddannelser også hente inspiration hér.

Der er forskellige årsager til at jeg har valgt at præsentere resultatet af tekstsøgningen i traditionel form, d.v.s. på papir og ikke på CD-ROM. Dels er det nok lettere for den mindre trænede Internet-surfer hele tiden at kunne komme tilbage til sit udgangspunkt og via papiret følge med i sin søgning, og dels giver den trykte udgave mulighed for at lade elever, kursister og studerende arbejde videre på egen hånd med udgangspunkt i kopier af en eller flere adresser, et antal sider eller et helt kapitel. Den trænede surfer finder naturligvis selv rundt og kan så blot lade sig inspirere af de anførte links. Af copyrightmæssige årsager er det i øvrigt ikke muligt at foretage en total "spejling" (d.v.s. kopiering) af hele indholdet fra en Internet-adresse og lægge den ned på CD-ROM. Dette ville naturligvis have gjort en grundig gennemarbejdning af en hel site lettere og billigere i telefonudgifter. Omvendt er det ret simpelt selv at downloade hele indholdet fra en interessant adresse og så i ro og mag gennemgå indholdet off line. Gode og billige shareware-programmer i så henseende er fx WebSnake og Black Widow.

Udgivelsen rummer ingen egentlig vejledning i Internet-søgning; en sådan forudsættes bekendt i det mindste på elementært niveau. Af hensyn til overskueligheden er søgningerne og disses resultater præsenteret i et subjektivt valgt antal kapitler. Valget udgøres således alene af helt personlige kriterier og af de anførte søgeresultater og disses links. Resultatet er naturligvis en noget tilfældig præsentation, men samtidig skulle denne indfaldsvinkel lette overblikket over materialemængden. Det gælder ikke mindst fordi adskillige virkeligt centrale henvisninger går igen i mange søgninger.

Hvert kapitel indledes af en oversigt over indholdet og en detaljeret beskrivelse af de enkelte sites. Det er vigtigt nøje at gennemlæse denne indledning, hvis man føler at det er væsentligt at følge den "virtuelle vandring" i Vietnamkrigens problemstillinger. Alle aftrykte sider er fortløbende pagineret, og det er naturligvis muligt at lade sig inspirere heraf og via de anførte links surfe på egen hånd ...

Bemærk at der nederst på hvert ark er anført det omtalte sites helt præcise Internet-adresse. Det skulle således være muligt på et hvilket som helst tidspunkt at kunne kontrollere eller hente det relevante dokument frem, uanset hvor på nettet man måtte befinde sig. Husk blot, at det ikke altid er muligt at komme frem til en site "i et hug" ved blot at aktivere hele URL-adressen, fx http://members.aol.com/veterans/warlib6v.htm . En brugbar løsning er så først at skrive 'grundadressen' - fx http://members.aol.com - og herefter tilføje /veterans og dernæst /warlib6v.htm.

Søllested - januar 1999
Finn Madsen