Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Aztekerne og Internettet - en materialesamling med tekster
og fotos
(1998)
Forord Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Aztekerne og Internettet - en materialesamling med tekster og fotos (1998)


Forord

Denne udgivelse er resultatet af ca. 100 timers materialesøgning om aztekerne på Internettet i foråret 1998 og består af ca 350 siders tekst, 1 CD-ROM og 1 diskette.

Aztekerne og Internettet ligger i forlængelse af min udgivelse om samme emne, Aztekerriget og den spanske erobring (forlaget lee, 1987), og den skulle således give den interessede læser mulighed for at gå bag om og i dybden med nogle af grundbogens problemstillinger. Der er i hundredvis af henvisninger til mange virkeligt fremragende sites; kun relativt lidt materiale er udskrevet. Endvidere er der i udgivelsen inkluderet en CD-ROM med ca. 100 indscannede fotos til belysning af de mesoamerikanske indianere, især aztekerne. Den vedlagte diskette rummer al den indledende tekst til hvert kapitel med Internet-adresserne i html-format. Det er således muligt alene ud fra disketten - hvis man ellers er online - at begynde sin surfing blot ved at dobbeltklikke!

Målgruppen er først og fremmest lærere i ungdoms- og voksenuddannelsernes historieundervisning og disses elever, kursister og studerende. Måske kan interesserede studerende og undervisere ved videregående uddannelser også hente inspiration hér.

Der er forskellige årsager til at jeg har valgt at præsentere resultatet af tekstsøgningen i traditionel form, d.v.s. på papir og ikke på CD-ROM. Dels finder jeg det lettere for den mindre trænede Internet-surfer hele tiden at kunne komme tilbage til sit udgangspunkt og via papiret følge med i sin søgning, og dels giver det mulighed for at lade elever, kursister og studerende arbejde videre på egen hånd med udgangspunkt i en eller flere adresser, et antal sider eller et helt kapitel. Den trænede surfer finder naturligvis selv rundt og kan så blot lade sig inspirere af mine anførte links.

Udgivelsen rummer ingen vejledning i Internet-søgning; en sådan forudsættes bekendt i det mindste på elementært niveau. Af overskuelighedsgrunde har jeg valgt at præsentere mine søgninger i et subjektivt valgt antal kapitler. Valget udgøres således alene af mine kriterier og af de anførte søgeresultater og disses links. Resultatet er naturligvis en noget tilfældig præsentation, men samtidig skulle denne indfaldsvinkel lette overblikket over materialemængden. Det gælder ikke mindst fordi adskillige virkeligt centrale henvisninger går igen i mange søgninger.

Hvert kapitel indledes af en oversigt over indholdet og en detaljeret beskrivelse af de enkelte sites. Det er vigtigt nøje at gennemlæse denne indledning, hvis man føler at det er væsentligt at følge min "virtuelle vandring" blandt aztekerne. Alle aftrykte sider er fortløbende pagineret, og det er naturligvis muligt at lade sig inspirere heraf og via de anførte links surfe på egen hånd ...

Bemærk at der nederst på hvert ark er anført det omtalte sites helt præcise Internet-adresse. Det skulle således være muligt på et hvilket som helst tidspunkt at kunne kontrollere eller hente det relevante dokument frem.

Med henblik på underviserens personlige baggrundsorientering og elevernes og kursisternes opgaveskrivning har jeg vedlagt en CD-ROM med ca. 100 indscannede fotos til belysning af de mesoamerikanske kulturer, først og fremmest af aztekerne og og pyramidekulturen i Teotihuacán. På CD-ROM'en findes også et antal fotos fra det indianske Mexico af i dag. Alle fotos er indscannet i højopløsning i TIFF-format, og det skulle således være muligt uden videre at importere disse i diverse tekstbehandlingsprogrammer, fx Word 7.0 og WordPerfect 7.0 og 8.0. Disse fotos vil kunne udskrives i virkeligt flot format i både sort/hvid og i farver. Ved hjælp af monitor eller projektor og et billedfremviserprogram - som fx ACDSee eller tilsvarende - vil man som underviser hurtigt og uproblematisk kunne vise og gennemgå de enkelte fotos på klassen - ganske som ved dias! Den altovervejende del af disse fotos er taget af undertegnede ved studierejser i Mexico i 1992, 1996 og 1997. - En beskrivelse af de enkelte motiver er vedlagt.

Billederne på CD-ROM'en kan uden begrænsning og vederlagsfrit benyttes til undervisningsbrug. Kommerciel udnyttelse kan kun ske efter skriftlig aftale med forlaget lee. I begge tilfælde er det dog nødvendigt, at en benyttelse ledsages af signaturen "© Finn Madsen og forlaget lee".

Søllested, april 1998
Finn Madsen