Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Bo Weinreich: På de rigtige præmisser - lær at analysere argumenter (1998) Forord - til læreren Indledning - til eleven Indholdsfortegnelse Forside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Bo Weinreich:
På de rigtige præmisser - lær at analysere argumenter (1998)


Indledning - til eleven

Dette hæfter handler om argumentation. Om hvornår argumenter holder, og hvornår de ikke dur.

Argumenter kan bruges til at få andre til at tænke eller handle på en bestemt måde. For eksempel når en politiker taler for, at hans parti er det bedste. Når en TV-reklame opfordrer os til at drikke Pepsi, fordi Michael Jackson gør det. Eller når klassen diskuterer, hvem der skal være elevrådsrepræsentant. I sådanne tilfælde er det en fordel at kunne gennemskue, om andres argumenter holder.

Argumentation spiller også en rolle, når du skriver stil eller udarbejder en rapport. I den situation handler det om at vise din lærer, at dine synspunkter er velbegrundede. Eller med andre ord, at du er god til at argumentere (hvadenten læreren er enig i dine synspunkter eller ej).

I løbet af dette hæftes ti kapitler skal vi se på, hvad et argument er for noget. Vi vil også undersøge, hvordan argumenter kan skrues sammen på forskellige måder. Og endelig vil vi opstille en model, som du kan bruge til at analysere, om et argument holder eller ej.

Dette kursus er for begyndere, og analysemodellen vil ikke sætte dig i stand til at analysere alle argumenter uden problemer. Men du vil blive hjulpet et stykke på vej.

God fornøjelse!
Bo Weinreich