Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Bo Weinreich: På de rigtige præmisser - lær at analysere argumenter (1998) Forord - til læreren Indledning - til eleven Indholdsfortegnelse Forside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Bo Weinreich:
På de rigtige præmisser - lær at analysere argumenter (1998)


Forord - til læreren

Argumentation er et temmeligt overset område på de gymnasiale uddannelser (gymnasiet, HF, HHX og HTX). Eleverne får nok at vide, at de skal begrunde deres synspunkter. Men systematisk undervisning i argumentation er næppe særlig almindeligt.

Problemet er måske, at der ikke findes så meget undervisningsmateriale, der er egnet. De fleste bøger om argumentation er for svære. Derfor er ideen med dette hæfte at gøre argumentationsteorien så lettilgængelig som muligt. Dels ved i videst mulige omfang at undgå fagudtryk. Og dels ved at veksle mellem teori og øvelser, så det hele ikke bliver for "tungt".

Hæftet præsenterer en analysemodel, der kan bruges til at vurdere andres - og egne - argumenter. Eleverne trænes i at forholde sig kritisk til, hvad andre siger. Og bliver samtidig bedre til selv at argumentere på et sagligt grundlag. Selvfølgelig bliver de ikke eksperter, for det er svært at analysere argumenter. Men de vil uden tvivl kunne drage fordel af den øgede bevidsthed om argumentation, som de vil få.

Jeg forestiller mig, at især dansklærere kan have glæde af hæftet, fx i forbindelse med massemedier eller som et sprogligt tema i sig selv. Men også filosofilærere vil kunne bruge materialet, da emnet jo som bekendt er et aspekt af retorikken. Desuden kan hæftet opfattes som et selvstændigt tværfagligt minikursus, fx som emne for 1-2 blokdage eller lignende, for argumentation er dybest set relevant for alle fag.

Endelig vil jeg gerne takke de mange, der har bidraget til hæftet med kritik og gode råd - især professor Torben Vestergaard fra Aalborg Universitet.

Bo Weinreich
Rebild, juli 1998.