Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Allan Lind Jensen: Lærebog i matematik: (I) Geometri og trigonometri (1997) Forord Indholdsfortegnelse Forside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Allan Lind Jensen:
Lærebog i matematik: (I) Geometri og trigonometri (1997)


Forord

Materialet i dette hæfte giver eleverne et solidt fundament i geometri. Mange forhold der normalt tages for givet, bliver her grundigt begrundet. Desuden er der gjort meget ud af sammenhængen mellem tal og geometri. Specielt er koordinatsystemet indført i kapitel III på en sådan måde at overgangen fra klassisk geometri til analytisk geometri ikke skulle være mystisk.

Det anbefales at man starter i 1.G med klassisk geometri. Eleverne er glade for at matematikken er anskuelig, konkret og at påstandene bevises. Samtidig lærer eleverne hvad matematik er. Forfatteren finder det vigtigt at man viser eleverne at matematik kan forstås til bunds. Den vigtigste begrundelse for at starte med klassisk geometri i 1.G er nok at eleverne opøves i præcis tænkning. Først i de simple konstruktioner, hvor eleverne skal forklare så præcist som de kan; og dernæst i de mere indviklede konstruktioner, hvor de skal lære at anvende de geometriske sætninger. Forfatteren anbefaler at man træner eleverne i at stille besvarelsen af disse opgaver meget skematisk op: Først en beskrivelse af hvad der er givet og en prøvetegning. Så et teoriafsnit, hvor man skriver hvilke sætninger man bruger, og hvad man slutter om den givne figur. Og endelig konstruktionsbeskrivelsen.

Men det er en god idé at bruge for eksempel én time ugentlig på regning og algebra fra starten af 1.G.

Hæftet kan læses på mange niveauer af faglig fordybelse. Der er erfaring for at det virker godt selv ved meget overfladisk gennemgang. En stor del af kapitel I kan overspringes; de senere kapitler bruger kun sætningerne i afsnit 1 til 4.

Allan Lind Jensen