Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 2 (1996) Forord Indholdsfortegnelse Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 2 (1996)


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Dallas i 1990'erne med nye fotos fra Dealy Plaza; disse fotos findes vedlagt på diskette m.h.p. evt. videreforarbejdning. Her findes også materiale om den permanente JFK-udstilling i det tidligere skolebogslager.

Kapitel 2: Klip fra The Fourth Decade. - Et udvalg af helt nye artikler fra det suverænt bedste JFK-tidsskrift.

Kapitel 3: Oversigtsartikler og speciallitteratur om JFK-mordet. - Her findes eksempler på oversigtsmateriale og tidsskriftartikler, der er vanskeligt tilgængelige her i landet, fx interview'et med Dr. Finck, en af lægerne fra Parkland-hospitalet i Dallas, og artikler af Luiz Alvarez og Cyril Wecht til belysning af debatten om værdien af Zapruder-filmens vidneudsagn.

Kapitel 4: Nyere litteratur om JFK-mordet. - Indholdsbeskrivelse af og smagsprøver på et antal centrale og tungtvejende titler om præsidentmordet fra de allerseneste år, fx Jim Marrs, Niels Winding, Gerald Posner, Norman Mailer, Robert J. Groden og Noam Chomsky.

Kapitel 5: Gerald Posner og kritikerne. - Et antal kritiske kommentarer/anmeldelser til 1990'ernes mest omdiskuterede bog om præsidentmordet, Gerald Posners Case Closed fra 1993.

Kapitel 6: Kennedy-mordet på CD-ROM. - En detaljeret gennemgang med mange illustrationer fra de 2 bedste CD-ROM-udgivelser om emnet. Begge udgivelser er fremragende og kan købes i Danmark.

Kapitel 7: Kennedy-mordet og Internettet. - Tips til materialesøgning på Nettet og eksempler på homepages, anmeldelser, kommentarer, analyser, fotos, henvisninger til billed- og lydfiler, CD-ROM-materiale samt diverse 'links' og 'newsgroups'.

Kapitel 8: Dansksproget litteratur. - Kapitlet rummer 72 eksempler på danskssproget litteratur siden 1988, især dagbladsartikler men også bogudgivelser og henvisninger til anmeldelser heraf.

Kapitel 9: Diverse - med lidt af hvert ... Det skal bemærkes, at langt den overvejende del af materialet i denne bilagssamling er på engelsk. Forklaringen er den enkle, at det jo først og fremmest er i USA, at debatten om JFK-mordet finder sted. Meget få oversættelser dukker op her i landet, desværre ...